Nyhetsartikkel

Covid-19 vaksinering av gravide

Det har vært usikkerhet knyttet til vaksinering av gravide. En studie fra Folkehelseinstituttet finner ingen økt risiko for spontanabort tidlig i svangerskapet blant de som ble vaksinert mot covid-19

Gravide kvinner med covid-19 har økt risiko for komplikasjoner, og vaksinering mot covid-19 anbefales i svangerskapet1-2. Folkehelseinstituttet3 anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører risikogruppene for koronasykdom, kan også vaksineres i 1. trimester, fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har gjennomført en case-control studie med data fra norske registre på gravide i første trimester. Resultatene fra studien er publisert i New England Journal of Medicine4.

I perioden fra 15. februar til 15. august 2021 registrerte forskerne alle de kvinnene som spontanaborterte før 14 uker (case pasienter) og de som ikke aborterte (kontroller).

Selv om vaksinering i første trimester ikke er anbefalt til de uten underliggende sykdom, er mange unge kvinner blitt vaksinert i denne fasen av svangerskapet rett og slett fordi de ikke var klar over at de var gravide. Forskerne estimerte odds ratioer for covid-19 vaksinering innenfor et 5-ukers og 3-ukers tidsvindu for de to gruppene som spontanaborte versus de som ikke-spontanaborterte. Det ble justert for en rekke potensielle konfunderende variabler.

Blant 13 956 kvinner som ikke-aborterte (5.5 prosent var vaksinert) og 4521 kvinner som spontanaborte (5.1 prosent var vaksinert) var mediantiden 19 dager mellom abort eller fortsettelse av graviditeten. Blant kvinner med abort var justert odds ratio 0.91 (95% KI 0.75-1.10) for vaksinering i løpet av de foregående 3 ukene, og odds ratio 0.81 (95% KI 0.69-0.95) for vaksinering innenfor de foregående 5 ukene. Resultatene var de samme i tilleggsanalyser med alle vaksinetyper, antall doser og ved sensitivitetsanalyser blant gravide helsepersonell.

Forskerne anfører at registeret mangler data på svangerskapsalder, slik at man ikke kunne matche cases og kontroller på denne parameteren. De angir også at man ikke har data på kvinner som aborterte men som ikke ble oppdaget klinisk, samt at man ikke hadde opplysninger om livsstil og andre faktorer som kan ha påvirket resultatene.

Forskerne konkluderer at de ikke finner bevis for økt risiko for tap av tidlig graviditet etter covid-19 vaksinering, og at funn også fra andre rapporter støtter vaksinering i svangerskapet5-6.

Kilder

Referanser

  1. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 vaccines while pregnant or breastfeeding. August 11, 2021. www.cdc.gov
  2. National Health Service. Pregnancy, breastfeeding, fertility and coronavirus (COVID-19) vaccination. September 2, 2021. www.nhs.uk
  3. Folkehelseinstituttet. Råd og informasjon for gravide og ammende. Sist oppdatert 09.09.2021. www.fhi.no
  4. Magnus MC, Gjessing HK, Eide HN, Wilcox AJ, Fell DB, Håberg SE. Covid-19 Vaccination during Pregnancy and First-Trimester Miscarriage published online ahead of print, 2021 Oct 20. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMc2114466. doi:10.1056/NEJMc2114466 DOI
  5. Zauche LH, Wallace B, Smoots AN, et al. Receipt of mRNA Covid-19 vaccines and risk of spontaneous abortion. N Engl J Med 2021;385:1533-1535. New England Journal of Medicine
  6. Kharbanda EO, Haapala J, DeSilva M, et al. Spontaneous abortion following COVID-19 vaccination during pregnancy. JAMA 2021 September 8 (Epub ahead of print). DOI: 10.1001/jama.2021.15494 DOI