Nyhetsartikkel

Covid-19 versus influensa

Hvor ille er COVID-19-sykdommen sammenlignet med sesonginfluensa? Hva er likhetene og forskjellene på de to infeksjonene?

Covid-19 pandemien er nå i mai 2022 i ferd med å avta, og i Norge er de fleste restriksjonene opphevet. Covid-19 er en influensaliknende sykdom, men hva er det som skiller covid-19 og influensa? Begge er luftveissykdommer, men det er viktige forskjeller mellom de to sykdommene og hvordan de sprer seg. Dette har viktige følger for folkehelsen1.

I et intervju med Lisa Maragakis, forskningsdirektør ved Johns Hopkins universitet, beskriver hun likheter og ulikheter mellom influensaviruset og det nye coronaviruset (SARS-CoV-2)2. Intervjuet ble gjort i 2020, tidlig under pandemien. Tallene for covid-19 er ajourført per mai 2022.

Les også vår informasjon om coronavirus, SARS og MERS 

Virustyper

Både influensa og covid-19 er infeksiøse luftveissykdommer. Selv om symptomene på covid-19 og influensa ser like ut, er de to sykdommene forårsaket av ulike virus:

  • Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, eller SARS-CoV-2 er et tidligere ukjent virus, men har likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome) og MERS-viruset (Middle East Respiratory Syndrome). Alle tre er koronavirus. Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake død3.
  • Influensavirus. Det er to hovedtyper influensa, type A og type B. De to virustypene sprer seg jevnlig blant mennesker og forårsaker epidemier med sesonginfluensa hvert år. Influensa A er det eneste influensaviruset som er kjent for å kunne forårsake pandemier, globale epidemier med influensasykdom4.

Les også: Symptomer på infeksjon med coronavirus

Neste side