Nyhetsartikkel

D-dimer som stand-alone-test?

En norsk studie har vurdert den diagnostiske sikkerheten med D-dimer tester på pasienter henvist fra primærhelsetjenesten.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mistanke om dyp venetrombose (DVT) er en vanlig problemstilling og er en diagnostisk utfordring for både innleggende lege og akuttavdelingen på sykehuset. Flere strategier for å utelukke DVT er foreslått. I en norsk studie fra Østfold sykehus har man undersøkt om D-dimer på en sikker og effektiv måte som en stand-alone-test kan utelukke DVT sammenlignet med strategier som involverer Wells score og aldersjustert D-dimer1.

Pasienter henvist til sykehuset med mistanke om DVT ble inkludert i studien. STA-Liatest D-Di PLUS D-dimer (en ny D-dimer test) ble analysert for alle pasientene. Pasienter med D-dimer ≥0.5 μg/mL ble henvist til kompresjons ultralyd. Hos pasienter med D-dimer <0.5 μg/mL ble det ikke gjort ytterligere undersøkelser, og det ble ikke gitt antikoagulasjon. Pasientene ble fulgt i tre måneder med henblikk på utvikling av venøs tromboemboli.

Av 913 inkluderte pasienter hadde 298 (33 prosent) negativ D-dimer. 173 pasienter ble diagnostisert med DVT ved ankomst. Én av de 298 pasientene hadde DVT på tross av negativ D-dimer, noe som gir et feilslag på 0,3 prosent (eller sensitivitet på 99,7 prosent). Ved også å gjøre en modifisert Wells score ville feilslaget blitt 0,0 prosent, men det ville krevd 87 flere ultralydundersøkelser. Aldersjustert D-dimer som stand-alone-test ville krevd 80 færre ultralydundersøkelser enn fixed D-dimer som stand-alone-test med et feilslag på 1,6 prosent.

Forskerne konkluderer at en negativ høy-sensitivitets D-dimer på en sikker måte utelukker DVT i en populasjon av pasienter fra primærhelsetjenesten, og at færre ultralydundersøkelser behøver å utføres sammenlignet med om D-dimer kombineres med Wells score. Forskerne tar forbehold om at denne stand-alone aldersjusterte D-dimer testen behøver ytterligere utprøving i prospektive studier.

Kilder

Referanser

  1. Fronas SG, Wik HS, Dahm A, et al. Safety of D‐dimer as a stand‐alone test for the exclusion of deep vein thrombosis compared to other strategies. Journal of thrombosis and haemostasis. First published: 10 October 2018 . doi:10.1111/jth.14314 DOI