Nyhetsartikkel

Dapagliflozin hjelper mot hjertesvikt

Dapagliflozin er i utgangspunktet et antidiabetikum. I to studier er det vist å ha gunstig symptomatisk effekt på pasienter med hjertesvikt og nedsatt ejeksjonsfraksjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dapagliflozin er en SGLT2-hemmer, en forkortelse for sodium-glucose transport protein 2-hemmer eller på norsk natriumglukose-kotransportør 2-hemmer. Det er et antidiabetikum. SGLT2-hemmere reduserer nyrenes reabsorpsjon av glukose og fører til renal glukoseutskillelse. Glukosuri assosieres med kaloritap og vektreduksjon. Dette kan også gi mild diurese og forbigående natriurese.

To placebokontrollerte randomiserte studier som nylig ble publisert, har sett på effekten av dapagliflozin ved hjertesvikt: DAPA-HF studien1 og DEFINE-HF studien2. DAPA-HF = The Dapagliflozin And Prevention Of Adverse-outcomes In Heart Failure Trial. DEFINE-HF = Dapagliflozin Effect on Symptoms and Biomarkers in Patients With Heart Failure.  

Begge studiene viser at dapagliflozin gitt som tillegg til optimal medisinsk behandling bedrer symptomene og livskvaliteten hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon.

I DAPA-HF studien (n = 4744) ga dapagloflozin en 26 prosent reduksjon i forverrelse av hjertesvikt eller død av kardiovaskulær årsak, 30 prosent færre hjertesvikt hendelser og 18 prosent færre dødsfall fra både kardiovaskulære årsaker og død av alle mulige årsaker hos pasienter med redusert ejeksjonsfraksjon. Tallene viser relativ risikoreduksjon. Median behandlingstid var 18 måneder.

I DEFINE-HF studien (n = 263) fant forskerne etter 12 ukers behandling med dapagliflozin ingen effekt på NT-proBNP, men en større andel av pasientene opplevde symptomatisk bedring.

Begge studiene tyder på at dapagliflozin bedrer tilstanden hos pasienter med hjertesvikt og nedsatt ejeksjonsfraksjon uavhengig om de har eller ikke har diabetes.

Kilder

Referanser

  1. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med September 19, 2019. doi:10.1056/NEJMoa1911303 DOI
  2. Nassif ME, Windsor S, Tang F, et al. Dapagliflozin Effects on Biomarkers, Symptoms, and Functional Status in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: The DEFINE-HF Trial. Circulation 16 Sep 2019. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.042929 DOI