Nyhetsartikkel

Dårlig søvn gir høyere energiinntak og dårligere kosthold

Søvnproblemer er hyppige blant kvinner. Det øker risikoen for kardiovaskulær sykdom. Hvilken sammenheng har dette med kosten?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Søvn spiller en viktig rolle for kardiometabolsk helse1. Både kortvarig søvn og dårlig søvnkvalitet er forbundet med utvikling av fedme2, type 2-diabetes3 og kardiovaskulær sykdom4. Det antas at sammenhengen mellom søvn og kardiometabolsk sykdomsrisiko i hvert fall delvis er mediert via kosten. Søvnforstyrrelser er særlig hyppige blant kvinner. Eksperimentelle studier har vist at søvnrestriksjon fører til økt energiinntak. Epidemiologiske data er imidlertid få.

Hensikten med den foreliggende studien5 var å undersøke sammenhengene mellom total søvnkvalitet, innsovningsproblemer og insomni med kvaliteten på kosten i en variert sammensatt gruppe av kvinner.

Data ble innhentet fra 495 deltakere i den amerikanske prospektive kohortstudien AHA Go Red for Women. Søvnkvalitet, insomni og kosthold ble målt med validerte skjema.

Resultatene viste at dårligere søvnkvalitet var signifikant forbundet med mindre inntak av umettet fett og helkorn, høyere matinntak og økt forbruk av sukker.

Forfatterne konkluderer at nedsatt søvnkvalitet er forbundet med høyere matinntak og dårligere kvalitet på kosten, noe som kan øke risikoen for kardiovaskulær sykdom. Nye studier behøves for å teste om det å fremme bedre søvnkvalitet gjennom atferdsintervensjoner kan bedre den kardiometabolske helsen til kvinner.

Kilder

Referanser

  1. St‐Onge M‐P, Grandner MA, Brown D, et al. Sleep duration and quality: impact on lifestyle behaviors and cardiometabolic health: a scientific statement From the American Heart Association. Circulation. 2016; 134.
  2. 2Beccuti G, Pannain S. Sleep and obesity. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011; 14:402–412.
  3. Cappuccio FP, D'Elia L, Strazzullo P, Miller MA. Quantity and quality of sleep and incidence of type 2 diabetes: a systematic review and meta‐analysis. Diabetes Care. 2010; 33:414–420.
  4. Kwok CS, Kontopantelis E, Kuligowski G, et al. Self‐Reported sleep duration and quality and cardiovascular disease and mortality: a dose‐response meta‐analysis. J Am Heart Assoc. 2018; 7:e008552.
  5. Zuraikat FM, Makarem N, Liao M, et al. Measures of Poor Sleep Quality Are Associated With Higher Energy Intake and Poor Diet Quality in a Diverse Sample of Women From the Go Red for Women Strategically Focused Research Network. Journal of the American Heart Association. 2020;9:e014587. www.ahajournals.org