Nyhetsartikkel

De yngste i klassen har økt sannsynlighet for depresjon, svekket intellekt og ADHD

Å være blant de yngste i klassen øker sannsynligheten for dårligere akademiske og idrettslige prestasjoner - og for å utvikle depresjon.

Temaside om Korona

Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom å være blant de yngste i klassen og bli diagnostisert med ADHD og nedsatte intellektuelle evner1. Det er også vist at de barna som er født tidlig på året, har økt sannsynlighet for gode idrettslige prestasjoner2-3.

Den aktuelle studien er fra Storbritannia4. En populasjonsbasert kohortstudie med 1.042.106 barn i alderen 4 til 15 år ble fulgt over 3,3 år.

Resultatene viste at barn som var født i siste kvartal av året versus de som var født i første kvartal, hadde høyere risiko for

  • svekkede intellektuelle prestasjoner ("intellectual disability") (adjustet hazard ratio, aHR 1.30)
  • ADHD (aHR 1.36)
  • depresjon (aHR 1.31)

Tilsvarende resultater for barna født i andre kvartal var aHRs 1.06, 1.15 og 1.05. For barna født i tredje kvartal var tallene henholdsvis 1.20, 1.31 og 1.13.

Studiens forfattere konkluderer at de yngste barna i klassen har signifikant høyere sannsynlighet for å bli diagnostisert med depresjon før 16 års alder, svekket intellekt og/eller ADHD sammenlignet med de eldste barna i klassen.

Studien er nok en påminnelse om at dagens system der hele årsklasser starter samtidig på skolen, gir økt risiko for at de yngste barna utsettes for negative opplevelser som kan virke hemmende på deres utvikling.

Kilder

Referanser

  1. Crawford C, Dearden L, Greaves E. When You Are Born Matters: Evidence for England. London, UK: Institute for Fiscal Studies; 2013.
  2. Cobley S, Baker J, Wattie N, McKenna J. Annual age-grouping and athlete development: a meta-analytical review of relative age effects in sport. Sports Med. 2009;39(3):235-256. PubMed
  3. Smith KL, Weir PL, Till K, Romann M, Cobley S. Relative age effects across and within female sport contexts: a systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2018;48(6):1451-1478. doi:10.1007/s40279-018-0890-8 DOI
  4. Root A, Brown JP, Forbes HJ, et al. Association of Relative Age in the School Year With Diagnosis of Intellectual Disability, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and Depression. JAMA Pediatr. Published online September 23, 2019. doi:10.1001/jamapediatrics.2019.3194 DOI