Nyhetsartikkel

Deltakelse i lagidretter og barns mentale helse

Kan deltakelse i lagidretter i ungdomstiden bidra til å forhindre at barn som utsettes for ulike former for overgrep, får en dårligere mental helse som voksne?

Temaside om Korona

Vi vet mye om hvordan ugunstige barndomsopplevelser (adverse childhood experiences, ACEs) påvirker vår helse og trivsel gjennom livet. Hva som ikke er så klart, er alle de faktorene som kan beskytte ungdommer skadene av denne typen hendelser. Selv om vi vet at et kjærlig, omsorgsfullt og deltakende samliv med foreldre og andre omsorgspersoner betyr mye, så er det andre typer forhold eller erfaringer som kan supplere, eller i situasjoner der slike forhold er frynsete, så kan de i det minste tilby noe støtte.

Den aktuelle studien fra USA hadde som mål å se på om deltakelse i lagidretter i ungdomstiden var forbundet med bedre mental helse i voksen alder, og om det var avhengig av kjønn1. Ungdommene ble inkludert i studien mens de gikk i 7. til 12. klasse og eventuelle diagnoser av depresjon, angst eller nåværende depressive symptomer ble stilt i alderen 24 til 32 år.

9668 ungdommer, halvparten av hvert kjønn, ble inkludert i studien. 49 prosent (4888) av dem rapporterte om 1 eller flere ACE og 21 prosent (2084) rapporterte om 2 eller flere hendelser. ACE var definert som fysisk eller seksuelt misbruk, emosjonell neglisjering, alkoholmisbrukende foreldrene, fengslede foreldre og det å leve med en enslig forelder.

Blant dem med ACEs var deltakelse i lagidretter i ungdomstiden forbundet med signifikant lavere risiko for å få en diagnose av depresjon (17% vs 22%) eller angst (12% vs 17%) eller å ha nåværende depresjonsfølelse (22% vs 28%). Det var ingen signifikante forskjeller i forhold til kjønn.

Forfatterne konkluderer at deltakelse i lagidretter i ungdomstiden blant dem som hadde vært utsatt for ACEs, var forbundet med bedre mental helse som voksen. Lagidrett kan være en viktig aktivitet som bygger motstandsdyktighet. Studien sier ingenting om det er noen forskjell mellom lagidrettene. Den sier heller ingenting om deltakelse i lagidrett skaper motstandsevne eller om det er slik at de som allerede er mentalt sterke, er de som velger lagidretter.

Uansett tolkninger er det andre fordeler med lagidrett som det å skape sosiale nettverk og fysisk aktivitet, som sammen med funnene i denne studien gir gode grunner til å oppmuntre ungdommer til å delta i lagidretter.

Kilder

Referanser

  1. Easterlin MC, Chung PJ, Leng M, et al. Association of Team Sports Participation With Long-term Mental Health Outcomes Among Individuals Exposed to Adverse Childhood Experiences. JAMA Pediatr. Published online May 28, 2019. jamanetwork.com