Nyhetsartikkel

Den globale fedmeepidemien

Den globale fedmeepidemien har ført til dramatiske endringer i folks vekt og deres risiko for å utvikle kreftsykdommer.

Temaside om Korona

Forskere har gransket sammenhengen mellom overvekt og økt kreftrisiko over de seneste tiårene1. Den er en klar økning i risikoen for å utvikle kreftsykdom blant overvektige og fete mennesker.

På verdensbasis økte prevalensen av overvekt definert som KMI ≥ 25 kg/m2, fra 21 prosent blant menn og 24 prosent blant kvinner til ca. 40% hos begge kjønn i perioden fra 1975 til 2016. Prevalensen av fedme (KMI ≥ 30 kg/m2) firedoblet seg i samme periode hos menn, fra 3 prosent til 12 prosent, og mer enn doblet seg blant kvinner fra 7 prosent til 16 prosent.

Denne endringen sammen med befolkningsveksten resulterte i 6 ganger flere fete voksne i verden, fra 100 til 671 millioner. Den største økningen i fedme forekom blant menn og gutter i høyinntektsland i Vesten og blant kvinner og jenter i Sentral-Asia, Midt-Østen og Nord-Afrika.

Den samtidige økningen i overvekt i nær alle land settes i sammenheng med endringer i det globale matvaresystemet, med overgang til energitett og næringsfattig mat, sammen med nedsatt fysisk aktivitet.

I 2012 ble overvekt estimert å være skyld i 4 prosent av alle krefttilfeller (544.500 tilfeller). Andelen varierte fra 1 prosent i lavinntektsland til 7-8 prosent i enkelte høyinntektsland samt i Midt-Østen og Nord-Afrikanske land. Den tilskrivbare risikoen av overvekt beregnet ut fra kjønn var høyere blant kvinner (368.000 tilfeller) enn blant menn (175.800 tilfeller).

Gitt den pandemiske økningen i overvekt i høyinntektsland, og den økende prevalensen i lav- og middelinntekts land, er det sannsynlig at den globale kreftbyrden vil øke i tiden som kommer.

Den raske økningen i både prevalensen av overvekt og assosiert kreftbyrde understreker behovet for en sterkere innsats for å identifisere, implementere og evaluere intervensjoner for å forebygge og kontrollere overvekt.

Kilder

Referanser

  1. Sung H, Siegel RL, Torre LA, et al. Global patterns in excess body weight and the associated cancer burden. CA: A Cancer Journal for Clinicians, Volume 0, Issue 0. Published 12 december 2018 . doi.org