Nyhetsartikkel

Denguefeber er den raskest voksende myggsykdommen

Den myggbårne sykdommen denguefeber fantes i ni land på 1970-tallet. Idag finnes sykdommen i over 100 land. 2019 var et rekordår.

Temaside om Korona

Det var en vesentlig økning i antall tilfeller av denguefeber i 2019 sammenlignet med 2018. Det høyeste tallet noensinne. De fleste tilfellene ble rapportert i Brasil, Mexico, Nicaragua, Filippinene, India og Malaysia1. Infeksjonen forekommer i 128 land, men hovedtyngden av infeksjoner er i Asia. To EU-land rapporterte om tilfeller av denguefeber smittet innenlands: tre tilfeller i Spania og ni i Frankrike.

Dengue forekommer i tropiske og subtropiske klima verden rundt, mest i urbane og semiurbane områder. Også på landsbygda er det nå økende forekomst av sykdommen i noen land. Forebygging og kontroll avhenger av effektive tiltak mot myggen. Det meste av myggen oppholder seg i og rundt menneskebosteder, og eggene deres kan ligge tørre i månedsvis og klekke når de kommer i kontakt med vann.

Årsaken til økningen antas å være voksende slumområder nær byene. I slumområdene finnes mye rask og rot der regnvann samler seg og utgjør en yngleplass for myggen. I disse områdene finnes det også mange ubeskyttede mennesker som myggen kan stikke. Samtidig er det en sterk sammenheng med klimaendringer og et varmere klima.

Denguefeber er en myggbåren virussykdom2. Det finnes fire undertyper av dengueviruset (DENV1-4), noe som betyr at det er mulig å bli infisert fire ganger. Den globale insidensen av denguefeber har økt dramatisk de siste tiårene. Det er estimert at det er 390 millioner tilfeller av infeksjon årlig og 25.000 mennesker dør. Omtrent halvparten av verdens befolkning er i risiko for å bli smittet. Alvorlig denguefeber er en ledende årsak til livstruende sykdom og død blant barn og voksne i noen asiatiske og latin-amerikanske land.

Bærer av dengueviruset er Aedes-myggen. I motsetning til malariamyggen så stikker Aedes-myggen på dagtid - ofte om morgenen like før soloppgang og sent på ettermiddagen like før solnedgang. Myggen lever store deler av tiden innendørs i byene.

De fleste som smittes med dengueviruset, får lette influensaliknende symptomer. Noen kan få alvorligere symptomer med feber, hodepine, muskel- og leddsmerter og milde blødninger fra hud, nese, tannkjøtt, øyne. Et fåtall får såkalt hemorragisk dengue, en meget alvorlig sykdomstilstand. Den kjennetegnes av blødninger i indre organer, for eksempel mage-/tarmkanalen, og kan føre til død. Hemorragisk denguefeber oppstår kun hos individer som tidligere har hatt dengueinfeksjon, men som nå smittes med en av de andre tre subtypene. Derfor har de fleste reisende fra ikke-endemiske land svært lav risiko for å få hemorragisk denguefeber fordi de ikke har vært eksponert for dengueviruset tidligere.

Det finnes ingen spesifikk behandling for dengue eller alvorlig dengue. Lindrende behandling består i hvile, ekstra drikke og eventuelt paracetamol ved smerte. Ved alvorlig denguefeber kan det bli nødvendig med sykehusinnleggelse og intravenøs væsketilførsel. Når man oppholder seg i endemiske områder, er myggstikkprofylakse viktig. Flere vaksiner er under utvikling, men så langt har ingen av vaksinene vist seg svært effektive. WHO anbefalte i april 2016 at høyendemiske land bør vurdere å introdusere vaksine. Det er ikke registrert noen vaksine i Norge.

I kampen mot denguefeber har man noen steder testet ut en ny metode som innebærer at en smitter myggen med Wolbachiabakterier3. Disse bakteriene gjør at dengueviruset ikke kan repliseres inne i myggen, slik at myggen ikke kan bringe smitten videre. Wolbachiabakteriene finnes naturlig hos mange insekter. Forskning fra Australia viser at metoden nesten helt kan stoppe dengue i et endemisk område. Denne bakterien spres nå til mygg i Latin-Amerika, Sydøst-Asia og Stillehavet. Foreløpige resultater tyder på at forekomsten av denguefeber har minsket med mellom 40 og 75 prosent. Tiltakene vil også kunne redusere forekomsten av andre Aedes-overførte sykdommer som Zika, chikungunya og gulfeber.

Kilder

Referanser

  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Dengue worldwide overview. 20.December 2019. www.ecdc.europa.eu
  2. WHO. Dengue and severe dengue. 4 November 2019. www.who.int
  3. Servick K. Mosquitoes armed with bacteria beat back dengue virus. Science, Nov 22, 2019. www.sciencemag.org
  4. Mattsson E. WHO: Denguefeber är det snabbast växande myggsjukdomen. Netdoktor, 2020-01-09. www.netdoktor.se