Nyhetsartikkel

Depresjon og angst hos mor omkring fødselen og barnets utvikling

Mange kvinner har psykiske problemer i form av angst og depresjon omkring fødselen. Hvordan kan dette virke inn på barnets utvikling?

Temaside om Korona

I høyinntektsland opplever ca. 5 prosent av mødre depresjon og 13 prosent angst omkring fødselen (perinatalt)1-2. I lav- og middelsinntektsland er de totale tallene 15 til 50 prosent. En rekke narrative systematiske oversikter har sett på sammenhengen mellom mors perinatale mentale helse og barnets utvikling3-6. Ifølge forfatterne av den aktuelle studien i JAMA Pediatrics har imidlertid ingen systematiske oversikter og metaanalyser sett på langtidseffektene på barnet relatert til mors antenatale og postnatale depresjon og angst7.

Er det slik at en mor som er mindre i stand til å engasjere seg fullt ut med sin baby, skaper en situasjon som fører til forsinkelser i utviklingen til barnet? I denne studien ble 27.212 artikler identifisert, hvorav 191 kvalifiserte for inklusjon i metaanalyse. De primære utfallsmålene inkluderte sosio-emosjonelle, kognitive, språklige, motoriske funksjoner og tilpasningsevne i utviklingen av barna gjennom deres første 18 år. Totalt inngikk 195.751 unike mor-barn relasjoner i studien.

Resultatene viste at perinatal depresjon og angst var forbundet med en lang rekke forsinkelser i barnets utvikling - ikke bare som forventet innenfor sosio-emosjonelle områder, men også når det gjaldt barnets utvikling innenfor kognisjon, språk, motoriske ferdigheter og tilpasningsevne. Funnene gjaldt ikke bare i spedbarnsalderen, men de strakk seg også til barne- og ungdomsalderen.

Forfatterne konkluderer at perinatal depresjon og angst hos mødre påvirker barnets utvikling negativt. Å bedre mors psykiske helse bør derfor være viktige mål for forebygging og tidlig intervensjon for å støtte mødres overgang til foreldrerollen og for å fremme barnas helse og utvikling. 

Kilder

Referanser

  1. Howard LM, Molyneaux E, Dennis CL, et al. Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. Lancet. 2014;384(9956):1775-1788. doi:10.1016/S0140-6736(14)61276-9 DOI
  2. Parsons CE, Young KS, Rochat TJ, et al. Postnatal depression and its effects on child development: a review of evidence from low- and middle-income countries. Br Med Bull. 2012;101:57-79. doi:10.1093/bmb/ldr047 DOI
  3. Stein A, Pearson RM, Goodman SH, et al. Effects of perinatal mental disorders on the fetus and child. Lancet. 2014;384(9956):1800-1819. doi:10.1016/S0140-6736(14)61277-0 DOI
  4. Gentile S. Untreated depression during pregnancy: short- and long-term effects in offspring: a systematic review. Neuroscience. 2017;342:154-166. doi:10.1016/j.neuroscience.2015.09.001 DOI
  5. Kingston D, Kehler H, Austin MP, et al. Trajectories of maternal depressive symptoms during pregnancy and the first 12 months postpartum and child externalizing and internalizing behavior at three years. PLoS One. 2018;13(4):e0195365. doi:10.1371/journal.pone.0195365 DOI
  6. Rees S, Channon S, Waters CS. The impact of maternal prenatal and postnatal anxiety on children’s emotional problems: a systematic review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28(2):257-280. doi:10.1007/s00787-018-1173-5 DOI
  7. Rogers A, Obst S, Teague SJ, et al. Association Between Maternal Perinatal Depression and Anxiety and Child and Adolescent Development: A Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online September 14, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.2910 DOI