Nyhetsartikkel

Depresjon som bivirkning

En lang rekke medikamenter har depresjon som en mulig bivirkning. Data fra en amerikansk studie tyder på at dette kan være en viktig årsak til depresjon.

Temaside om Korona

Depresjon er en av de vanligste kroniske sykdommer som kan ramme voksne personer. En amerikansk studie viser at leger bidrar til prevalensen av depresjon1.

En betydelig andel av de legemidler som forskrives, har depresjon som en mulig bivirkning. Samtidig bruk av flere av disse medikamentene øker risikoen for depresjon.

Vanlig brukte medikamenter som har depresjon som en mulig bivirkning, inkluderer beta-blokkere, protonpumpehemmere, analgetika og hormonelle prevensjonsmidler.

Den aktuelle befolkningsstudien bestod av 26.192 voksne individer med gjennomsnittsalder på 46 år. De ble fulgt over en periode fra 2005 til 2014. Deltakerne rapporterte om bruk av mer enn 200 medikamenter med depresjon som mulig bivirkning. Prevalens av bruk av depresjons-assosierte medikamenter over de siste 30 dagene var 37% og samtidig bruk av tre eller flere av disse medikamentene forekom hos nesten 10%.

I løpet av observasjonsperioden anga totalt 7,6% av deltakerne symptomer som var forenlige med depresjon.  Forskerne fant at estimert prevalens av samtidig depresjon økte med antall medikamenter med depresjon som mulig bivirkning, fra 6,9% for de som tok ett medikament til 15,3% hos de som tok minst tre slike medikamenter. Blant de som ikke brukte slike medikamenter, var prevalens av depresjon 4,7%.

Denne studien minner oss på at vi bør vurdere den potensielle risikoen for depresjon når vi forskriver medikamenter.

Kilder

Referanser

  1. Qato DM, Ozenberger K, Olfson M. Prevalence of prescription medications with depression as a potential adverse effect among adults in the United States. JAMA. 2018;319(22):2289-2298 . doi:10.1001/jama.2018.6741 DOI