Intervju

- Det er godt dokumentert at livmorhalsprogrammet forebygger kreft

Test som ikke er utprøvd

- Før vi kan ta i bruk en ny test i et screeningprogram, må den ha blitt prøvd grundig ut og sammenlignet med andre metoder gjennom solide studier. Testen som benyttes i Nord-Norge og Ålesund, er en kommersielt utviklet test som hverken er validert eller utprøvd som en kvalitetssikringstest. Den er heller ikke sammenlignet mot andre kvalitetssikringsmetoder. Innføring av testen som Sørbye benytter, tilsvarer en innføring av HPV-test for yngre kvinner, noe vi foreløpig ikke har ønsket å gjøre i Norge, sier Tropé.

Hun sier det er svært vanlig med celleforandringer hos yngre kvinner, og kroppen klarer selv å kvitte seg med disse i de aller fleste tilfeller. Noen behandlinger kan føre til for tidlig fødsel eller andre komplikasjoner. Derfor må man trå varsomt frem.
- Ved UNN finner laboratoriet flere kvinner som har lavgradige celleforandringer, enn det de fleste andre laboratoriene i resten av landet gjør, sier hun.

- Det er viktig å understreke at det ikke er selve testen vi er i mot. Vi ønsker kvalitetssikring og er åpne for alle tiltak som kan føre til en enda mer effektiv kamp mot livmorhalskreft, men vi mener det er feil å innføre en test som ikke er utprøvd til det formålet den skal brukes til.

Tropé ønsker at retningslinjene skal være de samme ved alle sykehus, og mener det er ugunstig at livmorhalsprogrammet endres enkelte steder.

Forrige side Neste side