Intervju

- Det er godt dokumentert at livmorhalsprogrammet forebygger kreft

Temaside om Korona

Mer nytte – ikke mer skade

Hun frykter intervjuet med Sørby kan skape bekymring blant folk om at screeningprogrammet ikke fungerer.

- Dette er alvorlig og kan undergrave alle tiltak rettet mot økt oppmøte, sier Tropé.
- Forebygging handler om å oppdage celleforandringer når kroppen ikke klarer å ta hånd om dette selv. Dermed kan celleforandringene behandles. Men vi må holde en klar linje der alle testmetoder brukt i screeningprogrammet er godt evaluert så vi ikke behandler mange unge kvinner unødvendig. Det er viktig at vi ikke gjør mer skade enn nytte.
- Også for kvinner under 40 år ser vi at screening mot livmorhalskreft fungerer2. I dag deltar 70 prosent i screeningprogrammet, målet er 80 prosent. Dette er også internasjonale retninglinjers mål for at et screeningprogram skal være effektivt.

Forrige side Neste side