Intervju

- Det er godt dokumentert at livmorhalsprogrammet forebygger kreft

Mer kunnskap om prøvetaking

Tropé understreker at måten prøvetakingen hos legen skjer på er viktig. Noen prøver er vanskelig å tolke, det kan være lite celler eller mye blod i prøven.

- Vi fokuserer på å øke kunnskapen blant legene. Kvinnene skal kunne forvente at fastlegen skal ta en prøve av god kvalitet. Men vi vet at en del kvinner ikke ønsker å ta celleprøven hos fastlegen av ulike årsaker. Da bør det legges til rette for at de kan ta prøven hos en annen lege, det viktige er at prøven blir tatt.

- Det er blant kvinnene som ikke deltar i screeningprogrammet, de fleste langkomne krefttilfellene oppstår. Nesten 20 prosent av norske kvinner tar aldri prøver, sier Tropé.

- Vi jobber med å nå ut til de som ikke møter til screening, sier hun og forteller at det er sammensatte grunner til at kvinner ikke tar livmorhalsprøve: En årsak kan være at kvinnen ikke får innkalling til et bestemt tidspunkt og klokkeslett, men må bestille time selv. I tillegg er det mange som kvier seg for å ta gynekologisk undersøkelse hos lege, kanskje fordi de synes det er ubehagelig.

- Nå jobber vi med planer for å gi denne gruppen mulighet til å ta prøven selv hjemme. Etter at prøven er tatt, skal kvinnene sende prøven til laboratoriet for analyse Dette er en metode som er godt utprøvd, sier Tropé.

Forrige side Neste side