Intervju

- Det er godt dokumentert at livmorhalsprogrammet forebygger kreft

Sørbye: - Må ta diskusjonen

- Dette bør ikke reduseres til en diskusjon om systemer, om Livmorhalsprogrammet og en test som ikke er «utprøvd» eller «validert til formålet». Diskusjonen bør handle om pasienter, om at for mange unge kvinner får livmorhalskreft. Dette til tross for at de følger Livmorhalsprogrammet og har celleprøver som er tolket som normale, sier Sveinung Sørbye.

Han er blitt forelagt kritikken fra Kreftregisteret og tar til motmæle: 

- Unge kvinner testes fortsatt kun med celleprøver som tolkes manuelt. Dette handler om at vi ikke klarer å fange opp forstadier til livmorhalskreft godt nok for unge kvinner. Da er det på sin plass å ta diskusjonen om vi må kvalitetssikre tolkningen av celleprøvene. Og underordnet – hvilken test som kan brukes i en slik kvalitetssikring, sier Sørbye. Han mener statistikken ikke er så jevn som Ameli Tropé gir uttrykk for.

6706-2-sveinung-wergeland-sorbye.jpg
- Det er på sin plass å ta diskusjonen om vi må kvalitetssikre tolkningen av celleprøvene, sier overlege ved Avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Sveinung Sørbye. Han mener det er underordnet hvilken test som kan brukes i en slik kvalitetssikring.

 - Som helhet har Livmorhalsprogrammet svært gode resultater når det gjelder å redusere forekomsten av livmorhalskreft i Norge, men den uheldige trenden for kvinner under 40 år er tydelig nok. Det kan vi ikke sitte stille å se på. Vi følger og er tro mot Livmorhalsprogrammet. Men, som en ekstra sikkerhet har vi valgt å kvalitetssikre celleprøver som er tolket som normale. Det gjør vi i tillegg til Livmorhalsprogrammet for å begrense risikoen for feil som kan ramme de unge kvinnene som følger programmet, sier Sørbye og forteller dette om testen som brukes ved UNN og i Ålesund:

- Testen vi bruker er CE-merket og grundig prøvd ut over mange år. Over 100.000 kvinner er testet og fulgt opp etter funn ved rescreening. På denne måten har mer enn 200 kvinner med høygradige celleforandringer, derav 8 kvinner med påvist livmorhalskreft, fått sin tiltrengte behandling på et mye tidligere tidspunkt. Erfaringer fra Ålesund er vitenskapelig beskrevet og publisert.

- Som fagfolk må vi løfte frem problematikken og ta ansvar. Det er avgjørende for å gjøre det norske Livmorhalsprogrammet enda tryggere for alle kvinner, avslutter han. 

Kilder

Referanser

  1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.29541
  2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijc.32195
Forrige side