Nyhetsartikkel

Det naturlige forløpet av asymptomatisk SARS-CoV-2 infeksjon

I denne beskrivelsen av covid-19 infeksjonen ombord i cruiseskipet Diamond Princess får vi et innblikk i sykdommens naturlige forløp blant de asymptomatiske personene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I et nyhetsbrev til redaktøren i New England J of Medicine beskriver forfatterne det naturlige forløpet av asymptomatisk SARS-CoV-2 infeksjon basert på en del av kohorten av mannskap og passasjerer på cruiseskipet Diamond Princess1.

Utbruddet av covid-19 infeksjon ombord i Diamond Princess i februar 2020 førte til at 712 personer ble infisert med SARS-CoV-2 blant totalt 3711 passasjerer og mannskap. 410 (58 prosent) av disse infiserte personene var asymptomatiske på tidspunktet for testing.

96 av disse personene infiserte med SARS-CoV-2 som var asymptomatiske på tidspunktet for testing, ble innlagt på et sykehus i Japan sammen med 32 personer de delte lugar med og som var test negative. Kliniske symptomer og tegn på covid-19 utviklet seg hos 11 av disse 96 personene i løpet av en mediantid på 4 dager etter den første PCR-testen, hvilket betyr at de var presymptomatiske og ikke asymptomatiske. Risikoen for å være presymptomatisk økte med alderen. Åtte av de 32 de delte lugar med og som var PCR-negative, fikk positiv PCR-test innen 72 timer etter ankomst sykehuset, men de forble asymptomatiske.

Forfatterne analyserte data fra 90 av disse personene som var asymptomatiske på det tidspunktet de hadde en positiv PCR-test og frem til infeksjonen var gått tilbake - bekreftet med to negative PCR-tester. Medianalderen i denne gruppen var 59.5 år og 27 prosent hadde komorbide tilstander som diabetes og hypertensjon.

Den kumulative andelen av personer som var friske 8 og 15 dager etter deres første positive PCR-test, var henholdsvis 48 og 90 prosent. Høy alder var forbundet med lengre tid før tilfriskning. Gjennomsnittlig forsinkelse i tilfriskning ved en aldersøkning fra 36 til 68 år var 4.4 dager.

Forfatterne konkluderer at majoriteten av de asymptomatiske infiserte personene i denne kohorten forble asymptomatiske gjennom hele forløpet av infeksjonen. Tiden til infeksjonen var over, økte med alderen.

Kilder

Referanser

  1. Sakurai A, Sasaki T. Natural History of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection. N Engl J Med June 12, 2020. www.nejm.org