Nyhetsartikkel

Diabetes og covid-19

Pasienter med type 2-diabetes har markant økt risiko for komplikasjoner til covid-19 infeksjon. Men har det noen betydning hvilken glukosesenkende medisin de bruker?

Mennesker med kroniske tilstander som diabetes, kardiovaskulær sykdom og kronisk nyresykdom har blitt hardere rammet av covid-19 enn den friske befolkningen. Det er klar dokumentasjon på at både type 1 og type 2 diabetes er forbundet med høyere mortalitet som følge av covid-19 sammenlignet med populasjonen uten diabetes. Kanskje på grunn av endringer i disse pasientenes inflammatoriske respons. Men har det noen betydning hvilke diabetesmedisiner pasientene bruker? Har de ulike glukosesenkende medikamentgruppene potensielt gunstige eller skadelige effekter?

I denne multinasjonale retrospektive kohortstudien av pasienter med type 2-diabetes publisert i tidsskriftet Diabetes1 hentet forskerne inn data fra 56 helsetjeneste organisasjoner, for det meste basert i USA. Formålet med studien var å se om glukosesenkende terapier med antiinflammatoriske egenskaper - som GLP-1 reseptor agonister, DPP-4 hemmere og pioglitazon - påvirket utfallet av covid-19 infeksjoner.

29 515 pasienter inngikk i studien. I analysene ble det kontrollert for alder, kjønn, etnisitet, BMI og viktige komorbide tilstander.

Resultatene viste at GLP-1 reseptor agonister og pioglitazon var forbundet med signifikant færre sykehusinnleggelser. I tillegg var GLP-1 reseptor agonistene forbundet med færre respiratoriske komplikasjoner og mortalitet. Også DPP-4 hemmerne var forbundet med reduserte respiratoriske komplikasjoner.

Forfatterne konkluderer at glukoseregulerende midler som GLP-1 reseptor agonister, DPP-4 hemmere eller pioglitazon synes å kunne bedre utfallet av covid-19 infeksjon hos pasienter med type 2 diabetes. For å stadfeste om dette er riktig, kreves imidlertid randomiserte kontrollerte studier.

I en kommentar fra professor Kamlesh Khunti ved universitetet i Leicester, England2, påpeker han flere svakheter med studien: antall pasienter i studien var relativt lavt og det manglet data på varigheten av diabetes. Han viser også til den største studien som er blitt utført på denne problemstillingen3, en nasjonal studie fra England som inkluderte hele populasjonen med 2.8 millioner pasienter med type 2-diabetes, og hvor man fant små forskjeller i mortalitet mellom de ulike glukosesenkende medikamentene

Kilder

Referanser

  1. Nyland JE, Raja-Khan NT, Bettermann K, et al. Diabetes, Drug Treatment and Mortality in COVID-19: A Multinational Retrospective Cohort Study published online ahead of print, 2021 Sep 27. Diabetes. 2021;db210385. doi:10.2337/db21-0385 DOI
  2. Khunti K. Diabetes, Drug Treatment, and Mortality in COVID-19. Practice Update, October 12, 2021. www.practiceupdate.com
  3. Barron E, Bakhai C, Kar P, et al. Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19-related mortality in England: a whole-population study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(10):813-822. doi:10.1016/S2213-8587(20)30272-2 DOI