Nyhetsartikkel

Diabetes type 2, trender i forekomst

Forekomsten av type 2-diabetes er høy, men hvordan er insidensen, antall nye tilfeller per år?

Prevalensen av type 2-diabetes øker de fleste steder i verden. I en studie publisert i The Lancet Diabetes & Endocrinology1 var målet å finne insidensen av klinisk diagnostisert diabetes, antall nye tilfeller per år, samlet for mange land og se om denne hadde endret seg over tid.

Studien samlet data fra 21 ulike land (med 24 datakilder) og inkluderte cirka 22 millioner pasienter med type 2-diabetes med totalt 5 milliarder personårs oppfølging. Dataene kom fra 19 høyinntektsland og 2 middelinntektsland. Observasjonene strakk seg fra 2010 og fremover i tid.

Resultatene viste at 19 av datakildene hadde en nedadgående eller stabil trend for insidensen av type 2-diabetes. Årlig varierte denne nedgangen fra -1.1 til -10.8 prosent. Fire datakilder hadde en økende trend med endringer som gikk fra 0.9 til 5.6 prosent.

Forfatterne konkluderer at insidensen av type 2-diabetes er stabil eller nedadgående i mange høyinntektsland. Forklaringen på nedgangen krever videre studier.

Kilder

Referanser

  1. Magliano DJ, Chen L, Islam RM, et al. Trends in the incidence of diagnosed diabetes: a multicountry analysis of aggregate data from 22 million diagnoses in high-income and middle-income settings published online ahead of print, 2021 Feb 23. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;S2213-8587(20)30402-2. doi:10.1016/S2213-8587(20)30402-2 DOI