Nyhetsartikkel

Digitale briller i behandlingen av autisme

Ny teknologi kan vise seg å bidra i behandlingen av autismespekterforstyrrelse.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Prevalens av autismespekterforstyrrelse øker, men tiltak som hjelper mot symptomene, har en stor utfordring - implementeringen krever mye tid, ressurser og anstrengelser. Selv om tiltakene har dokumentert effekt, er det et problem hvordan en skal tilpasse disse intervensjonene til barnet.

I en studie ved Stanford University Medical School anvendte forskerne kunstig intelligens i form av Google Glass-briller (Superpower Glass)1. Brillene var koblet til en app på en smarttelefon som stimulerte ansiktsbevegelser hos barnet, og som gjorde barnet i stand til å gjenkjenne emosjoner hos andre ut fra deres ansiktsuttrykk, samt å utløse sosiale hint til barnet som brukte disse brillene. Systemet beskrives som å ha en elektronisk atferdstrener for sosiale interaksjoner. 

I den randomiserte studien der alle hadde autisme, brukte 40 barn de digitale brillene mens 31 barn var kontroller. Barna var i alderen 6 til 12 år, og studien varte i seks uker. Alle barna i studien mottok dessuten standard behandling for autisme. Måleskalaer for sosialisering viste signifikant forbedring i intervensjonsgruppen versus kontrollgruppen. Også andre måleskalaer viste forbedring, men de nådde ikke statistisk signifikans.

Studien er et eksempel på hvordan teknologi kan endre effekten av en sykdom på pasienten. Funnene tyder på mulige gunstige effekter av digitale hjemmeøvelser som kan bidra til å forsterke standardbehandlingen av barn med autismespekterforstyrrelse. Natulig nok trengs fler og mer langvarige studier før man kan si noe sikkert om effekten. Produktet er ikke kommersielt tilgjengelig enda.

Kilder

Referanser

  1. Voss C, Schwartz J, Daniels BS, et al. Effect of Wearable Digital Intervention for Improving Socialization in Children With Autism Spectrum Disorder. A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. Published online March 25, 2019 . jamanetwork.com