Nyhetsartikkel

Disponerer kaffe for takyarytmier?

En lengestående påstand om at kaffe disponerer for hjertearytmi, ble tilbakevist i denne store kohortstudien fra Storbritannia.

Kaffe er en av de mest konsumerte drikker i verden1. Profesjonelle råd har i mange år vært å unngå kaffeprodukter for å minske risikoen for hjertearytmi2-3. Dette rådet bygger på antatte mekanismer og en liten observasjonsstudie fra 19804. Nyere studier har imidlertid konsistent vist at det ikke er noen økt risiko for takyarytmier blant kaffedrikkere5-6.

Kaffe har en rekke gunstige effekter som gjerne tilskrives dens antioksidante og antiinflammatoriske effekter7-8, og kaffe er forbundet med redusert risiko for kreft9, diabetes10, Parkinsons sykdom11 og total mortalitet12. Disse effektene synes å være mest uttalte når det er kaffeinert kaffe som drikkes13. Når det anbefales å unngå kaffe, står vi i fare for å frata folk en substans som bedrer livskvaliteten og et langt liv12,14.

Formålet med den aktuelle studien som er publisert i JAMA Internal Medicine15, var å vurdere sammenhengen mellom forbruket av vanlige kaffeinerte produkter og risikoen for arytmier. Studien var en prospektiv, kohortstudie basert på longitudinelle data fra UK Biobank mellom 2006 og 2018. 386 258 individer var tilgjengelige for analyser. Hovedutfallsmålet var registrering av enhver hjertearytmi som atrieflimmer eller -flutter, supraventrikulær takykardi, ventrikkeltakykardi, premature atriekomplekser og premature ventrikkelkomplekser.

Deltakerne hadde en gjennomsnittsalder på 56 år, 52 prosent var kvinner. De hadde et moderat, vanemessig inntak av kaffe. I løpet av en gjennomsnittlige oppfølgingsperiode på 4.5 år utviklet 16 979 deltakere nyoppstått arytmi. Etter å ha justert for demografiske karakteristika, komorbide tilstander og livsstilsvaner, kunne forskerne beregne at hver ekstra daglige kopp med vanlig kaffe var forbundet med 3 prosent lavere risiko for nyoppstått arytmi (hazard ratio, HR, 0.97, 95% KI 0.96-0.98). Denne sammenhengen var ikke modifisert av genetiske varianter som påvirker kaffemetabolismen.

Forfatterne konkluderer at i denne prospektive kohortstudien var økende mengder kaffe inverst forbundet med lavere risiko for arytmi. Studien viste ingen sammenheng mellom kaffeinntak og forekomst av arytmi.

Kilder

Referanser

 1. Ludwig IA, Clifford MN, Lean MEJ, Ashihara H, Crozier A. Coffee: biochemistry and potential impact on health. Food Funct. 2014;5(8):1695-1717. doi:10.1039/C4FO00042K DOI
 2. Blomström-Lundqvist C, Scheinman MM, Aliot EM, et al; Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. Circulation. 2003;108(15):1871-909. doi:10.1161/01.CIR.0000091380.04100.84 DOI
 3. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al. 2017 AHA/ACC/HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2018;138(13):e272-e391. doi:10.1161/CIR.0000000000000549 DOI
 4. Prineas RJ, Jacobs DR Jr, Crow RS, Blackburn H. Coffee, tea and VPB. J Chronic Dis. 1980;33(2):67-72. doi:10.1016/0021-9681(80)90029-6 DOI
 5. Dixit S, Stein PK, Dewland TA, et al. Consumption of caffeinated products and cardiac ectopy. J Am Heart Assoc. 2016;5(1):e002503. doi:10.1161/JAHA.115.002503 DOI
 6. Bodar V, Chen J, Gaziano JM, Albert C, Djoussé L. Coffee consumption and risk of atrial fibrillation in the Physicians’ Health Study. J Am Heart Assoc. 2019;8(15):e011346. doi:10.1161/JAHA.118.011346 DOI
 7. Moura-Nunes N, Perrone D, Farah A, Donangelo CM. The increase in human plasma antioxidant capacity after acute coffee intake is not associated with endogenous non-enzymatic antioxidant components. Int J Food Sci Nutr. 2009;60(suppl 6):173-181. doi:10.1080/09637480903158893 DOI
 8. Furman D, Chang J, Lartigue L, et al. Expression of specific inflammasome gene modules stratifies older individuals into two extreme clinical and immunological states. Nat Med. 2017;23(2):174-184. doi:10.1038/nm.4267 DOI
 9. Bøhn SK, Blomhoff R, Paur I. Coffee and cancer risk, epidemiological evidence, and molecular mechanisms. Mol Nutr Food Res. 2014;58(5):915-930. doi:10.1002/mnfr.201300526 DOI
 10. Santos RMM, Lima DRA. Coffee consumption, obesity and type 2 diabetes: a mini-review. Eur J Nutr. 2016;55(4):1345-1358. doi:10.1007/s00394-016-1206-0 DOI
 11. Qi H, Li S. Dose-response meta-analysis on coffee, tea and caffeine consumption with risk of Parkinson’s disease. Geriatr Gerontol Int. 2014;14(2):430-439. doi:10.1111/ggi.12123 DOI
 12. Ding M, Satija A, Bhupathiraju SN, et al. Association of coffee consumption with total and cause-specific mortality in 3 large prospective cohorts. Circulation. 2015;132(24):2305-2315. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017341 DOI
 13. Swirski FK, Nahrendorf M. Inflammation: old, caffeinated, and healthy. Nat Rev Cardiol. 2017;14(4):194-196. doi:10.1038/nrcardio.2017.22 DOI
 14. Poole R, Kennedy OJ, Roderick P, Fallowfield JA, Hayes PC, Parkes J. Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes. BMJ. 2017;359:j5024. doi:10.1136/bmj.j5024 DOI
 15. Kim E, Hoffmann TJ, Nah G, et al. Coffee Consumption and Incident Tachyarrhythmias: Reported Behavior, Mendelian Randomization, and Their Interactions. JAMA Intern Med. Published online July 19, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.3616 DOI