Nyhetsartikkel

Diuretika kan øke riskoen for amputasjon ved type 2-diabetes

En kohortstudie har fulgt pasienter med type 2-diabetes over 7 år og observert at risikoen for hendelser i underekstremitetene, inkludert amputasjon, var høyere blant diuretikabrukere.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nylig er det gjort funn som tyder på at SGLT2-hemmeren (sodium-glucose cotransporter 2) kanagliflozin øker risikoen for amputasjoner. Hvis denne bivirkningen skyldes medikamentindusert hypovolemi, så kan også diuretika øke risikoen. Målet med den aktuelle studien var å analysere sammenhengen mellom diuretikabruk og risikoen for hendelser i underekstremitetene hos pasienter med type 2-diabetes1.

Data kom fra en stor prospektiv kohort studie (SURDIAGENE) med 1459 inkluderte pasienter med type 2-diabetes. Ved inklusjonstidspunktet tok 670 av disse pasientene diuretika. Under en observasjonsperiode på vel 7 år, var insidensen av hendelser i underekstremitetene (lower limb events) 1.80 per 100 pasientår blant diuretikabrukere versus 1.00 blant ikke-brukere. Hazard ratio for brukere versus ikke-brukere var 2.08 (95% KI 1.49-2.93). Denne signifikante sammenhengen bestod også etter multivariabel justeringer.

Basert på resultatene fra denne studien mener forfatterne at diuretikabruk øker risikoen for hendelser i underekstremitetene, inkludert amputasjon, blant pasienter med type 2-diabetes. Dette kan bidra til å forklare den økte risikoen for amputasjon blant pasienter med type 2-diabetes som bruker SGLT2-hemmere som kanagliflozin. Klinikere bør betone viktigheten av god hydrering blant pasienter behandlet med SGLT2-hemmere.

Kilder

Referanser

  1. Potier L, Roussel R, Velho G, et al. Lower limb events in individuals with type 2 diabetes: evidence for an increased risk associated with diuretic use. Diabetologia 2019 Feb 26. . pmid:30809716 PubMed