Nyhetsartikkel

Divertikulitt - kirurgi eller konservativ behandling?

Hva er den beste behandlingen av pasienter med residiverende divertikulitter og/eller vedvarende plager målt i livskvalitet?

Temaside om Korona

I en randomisert, kontrollert studie sammenlignet forskerne elektiv sigmoidektomi med konservativ behandling blant pasienter som hadde residiverende divertikulitter (>2 episoder i løpet av 2 år) og/eller vedvarende plager (>3 måneder) etter en episode med divertikulitt1.

Over en periode fra 2010 til 2014 ble 109 pasienter randomisert til enten elektiv kirurgi eller konservativ behandling. Etter 6 måneders oppfølging viste resultatene at livskvaliteten var signifikant høyere blant de som ble operert. Nå foreligger 5-års resultatene fra den samme studien.

I samsvar med korttidsresultatene viste oppfølgingsstudien etter 5 år at elektiv sigmoidektomi ga signifikant høyere livskvalitet og høyere skåre på alle andre målevariabler som smerte, morbiditet, mortalitet, perioperative komplikasjoner og langtids utfallet av operasjon. I tillegg kom lavere risiko for nye residiv. I rådgivingen overfor den enkelte pasient må dette veies mot den komplikasjonsrisikoen som alltid følger med et kirurgisk inngrep

Kilder

Referanser

  1. Bolkenstein HE, Consten ECJ, van der Palen J, et al. Long-term Outcome of Surgery Versus Conservative Management for Recurrent and Ongoing Complaints After an Episode of Diverticulitis: 5-year Follow-up Results of a Multicenter Randomized Controlled Trial (DIRECT-Trial).. Ann Surg. 2018 Sep 20 . pmid:30247329 PubMed