Nyhetsartikkel

Dobbel maske mot SARS-CoV-2?

Stadig flere beskytter seg med doble masker mot koronaviruset. Er det en motesak eller øker det beskyttelsen mot smitte av viruset?

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA har gjennomført en studie der de har sett på nytten av å bruke dobbel ansiktsmaske for å beskytte seg mot smitte av SARS-CoV-21.

I mange land er bruk av maske påbudt, og det er strenge bøter til dem som ikke etterfølger påbudet. Noen land var tidlig ute med å anbefale/ påby ansiktsmasker, mens andre land, som Norge, først et godt stykke ut i pandemien kom med råd om og etter hvert påbud om bruk av ansiktsmaske i det offentlige rom.

Maske reduserer i vesentlig grad spredning av dråper og aerosoler ved utpusting blant infiserte personer, og de reduserer eksponeringen for ikke-infiserte personer mot disse partiklene. En svakhet med både tøymasker og medisinske masker er at de sitter løst og lukker dårlig til sidene og ved nesen. Effekten av disse maskene kan forbedres hvis de passer bedre til konturene av ansiktet og hindrer lekkasje av luft rundt kantene av masken.

I januar 2021 gjennomførte CDC eksperimentelle simuleringer med ulike utforminger av ansiktsmasker som sluttet tettere til ansiktskonturen for å redusere mottakers eksponering for respirasjonsdråper av den størrelsen som anses viktig i smitteoverføringen av SARS-CoV-2. Forskerne fant at eksponeringen var maksimalt redusert (over 95 prosent) når både den infiserte og den ikke-infiserte brukte godt tilpassede medisinske masker. Disse laboratorietestene demonstrerte viktigheten av at maskene er "lukket", at de tetter godt rundt kanten.

Fortsatt må vi i lang tid fremover beskytte oss med ansiktsmasker og da er beskyttelsesgraden avgjørende for at vi skal minske risikoen for smitte og holde oss friske.

Det er gjort studier på nytten av tilpasninger av maskene ("mask fitters") slik at de slutter bedre til ansiktskonturen. Resultatene viser at når slike "fitters", som regel tøymasker, brukes utenpå en medisinsk maske, kan de potensielt øke bærerens beskyttelse med over 90 prosent mot aerosoler i den størrelsen som er viktigst for spredningen av SARS-CoV-2 (<10 μm). Andre studier har vist at en elastisk hals som trekkes opp over munn og nese utenpå den medisinske masken, også gir en klar bedring i beskyttelsen.

I testene på bruk av doble masker fant CDC at en kombinasjon av en tøymaske utenpå en medisinsk maske blokkerte 85 prosent av hostepartiklene, noe som var klart bedre enn andre metoder.

CDC konkluderer at eksperimentene viser viktigheten av at maskene tetter godt til ansiktsformen. Dette kan gjøres på flere måter, men kombinasjonen av en medisinsk maske og en tøymaske, en dobbel maske, ga best beskyttelse.

Kilder

Referanser

  1. Brooks JT, Beezhold DH, Noti JD, et al. Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021. MMWR February 10, 2021. www.cdc.gov