Nyhetsartikkel

Dødeligheten av covid-19 synes å gå ned

Flere studier tyder på at dødeligheten av covid-19 sykdom har gått ned under den første bølgen av pandemien, årsaken er uklar.

 

Flere analyser tyder på at covid-19 relatert dødelighet kan være på vei ned etter hvert som pandemien utvikler seg1-4. Blant annet viser to kohort-studier av kritisk syke pasienter med respirasjonssvikt eller sjokk fra USA4 og Europa2 nedgang i dødelighetsratene fra starten av pandemien (42-44 prosent) til slutten av den første bølgen (19-25 prosent) 2.5 til 4 måneder senere.

Det store flertallet av disse alvorlig syke pasientene måtte ha mekanisk ventilasjon. Dødeligheten var høyere blant eldre, pasienter med diabetes, ved fedme og blant dem med alvorlig akutt respiratorisk distress syndrom (ARDS).

Nedgangen skjedde uten at forskerne fant at pasientkarakteristika endret seg.

Forklaringen på nedgangen i dødelighet er ukjent, men den kan være relatert til redusert belastning på institusjonene ettersom den første bølgen avtok, økt bruk av evidensbaserte behandlinger og/eller økende ekspertise med støttebehandlingen ved covid-19. Ytterligere data om dødeligheten under de påfølgende smittebølgene forventes.

I en systematisk oversikt over de beste farmakologiske behandlingene ved covid-195, konkluderte forfatterne at det beste opplegget sannsynligvis er en trestegs kombinasjonsbehandling med remdesivir 100 mg/daglig (startdose 200 mg) i første stadium av sykdommen og kombinert med deksametason 6 mg/dag + baricitinib 4 mg/dag (JAK-hemmer) rettet mot dysreguleringen av immunsystemet utløst av SARS-CoV-2 infeksjon

De nye virusvariantene som har oppstått i England, Sør-Afrika og Brasil er mer smittsomme, men det er uavklart om disse nye virusvariantene påvirker dødeligheten av covid-196.

Kilder

Referanser

  1. Vahidy FS, Drews AL, Masud FN, et al. Characteristics and Outcomes of COVID-19 Patients During Initial Peak and Resurgence in the Houston Metropolitan Area. JAMA 2020; 324:998. Journal of the American Medical Association
  2. COVID-ICU Group on behalf of the REVA Network and the COVID-ICU Investigators. Clinical characteristics and day-90 outcomes of 4244 critically ill adults with COVID-19: a prospective cohort study. Intensive Care Med 2021; 47:60. PubMed
  3. Armstrong RA, Kane AD, Cook TM. Outcomes from intensive care in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Anaesthesia 2020; 75:1340. PubMed
  4. Anesi GL, Jablonski J, Harhay MO, et al. Characteristics, Outcomes, and Trends of Patients With COVID-19-Related Critical Illness at a Learning Health System in the United States. Ann Intern Med 2021. PMID: 33460330. PubMed
  5. Cantini F, Goletti D, Petrone L, Najafi Fard S, Niccoli L, Foti R. Immune Therapy, or Antiviral Therapy, or Both for COVID-19: A Systematic Review. Drugs. 2020;80(18):1929-1946. doi:10.1007/s40265-020-01421-w DOI
  6. WHO. SARS-CoV-2 Variants. Disease Outbreak News, 31 December 2020. www.who.int