Nyhetsartikkel

Dødeligheten av det britiske koronaviruset

Den britiske varianten av koronaviruset er i ferd med å bli den dominerende virusvarianten i vår del av verden, men er dette viruset mer dødelig?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Den såkalte britiske varianten av SARS-CoV-2 viruset (B.1.1.7) ble identifisert gjennom gensekvensering av prøver fra pasienter sydøst i England tidlig i oktober 2020. I desember 2020 advarte britiske helsemyndigheter om at denne varianten (VOC-202012/1) hadde bekymringsfulle egenskaper, først og fremst at den smitter lettere1. I løpet av desember spredte viruset seg over hele Storbritannia og til andre land. I Norge er denne varianten av viruset i ferd med å bli den dominerende.

Men er viruset mer dødelig enn den opprinnelige varianten? Det ønsket forfatterne av en studie publisert i BMJ å finne ut2.

Studien var en matchet kohort studie utført i kommunehelsetjenesten i Storbritannia. 54 906 matchede par av deltakere som testet positivt for SARS-CoV-2 i perioden 1. oktober 2020 til 29. januar 2021, ble inkludert i studien. Deltakerne ble matchet blant annet for alder, kjønn, etnisitet. Det eneste som skilte dem, var virusvarianten, om de var infiserte med den opprinnelige eller nye varianten.

Hazard ratio for mortalitet forbundet med infeksjon med VOC-202012/1 sammenlignet med det opprinnelige viruset, var 1.64 (95% KI 1.32-2.04). Med andre ord vel 60 prosent høyere dødelighet med den nye varianten. I denne lavrisikogruppen (ikke hospitaliserte) representerte dette en økning i døde fra 2.5 til 4.1 per 1000 påviste tilfeller, altså fortsatt en lav absolutt risiko.

Forfatterne konkluderer at sannsynligheten er høy for at den nye virusvarianten har høyere dødelighet. Dersom dette funnet lar seg generalisere til andre populasjoner, så kan potensielt infeksjon med VOC-202012/1 gi høyere dødelighet enn tidligere varianter av viruset. Noe som tilsier behov for strengere smitteverntiltak, slik vi ser det gjennomført i østlandsregionen i Norge nå.

I Norge har vi sett en markant økning i antall nye smittetilfeller av covid-19 de siste ukene. Antall sykehusinnleggelser har også økt. I Oslo-regionen utgjør den britiske varianten over 90 prosent av de nye tilfellene. Dette kan tyde på økt smittsomhet, men om det muterte viruset også gir mer alvorlig sykdom hos oss, vil tiden vise.

Kilder

Referanser

  1. Wise J. Covid-19: New coronavirus variant is identified in UK. BMJ2020;371:m4857. doi:10.1136/bmj.m4857. DOI
  2. Challen R, Brooks-Pollock E, Read JM, Dyson L, Tsaneva-Atanasova K, Danon L. Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study. BMJ. 2021;372:n579. Published 2021 Mar 9. doi:10.1136/bmj.n579 DOI