Nyhetsartikkel

Døgnregistrering

Døgnregistreringsskjema er et enkelt registreringsskjema som kan brukes overfor flere pasientgrupper. Sykepleier, eventuelt i samhandling med lege, definerer hvilke symptom eller problem som skal registreres. Metoden egner seg for å identifisere, bekrefte eller avkrefte legemiddelrelatarte problem.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Slik gjør du

Døgnobservasjonsskjema

  1. Ta utgangspunkt i et rapportert problem
  2. Vurder hva som skal registreres hos den enkelte pasient, f. eks. bruk av eventuellmedisin, effekter, bivirkningssymptomer, søvnvaner, motorisk uro, angst, andre symptom. Ikke ta med for mange element, prioriter
  3. Definerer en fargekode for hver type registrering
  4. Når problemet observeres, merk det aktuelle tidsrommet med tilhørende fargekode på skjema, fra observasjonen starter og så lenge det pågår
  5. Beskriv nærmere i rapport

To personer fra personelgruppen bør ha hovedansvaret for oppfølgingen.