Nyhetsartikkel

Dramatisk korona-utvikling i USA

Vaksinemotstanden er stor i USA og følger politiske skillelinjer. De siste ukene har man sett en dramatisk økning i antall syke og sykehusinnleggelser.

Ifølge en nyhetsmelding fra BMJ øker nye covid-19 tilfeller og sykehusinnleggelser i en alarmerende grad i amerikanske sykehus1. I uken som endte 9. august var det en betydelig økning i 44 stater2. I over halvparten av disse statene var det en økning på 30 prosent den uken. Over lengre tid har antall sykehusinnleggelser steget uke for uke i nesten alle statene og i 10 stater har det vært en økning på 50 prosent eller mer. Mange sykehus er overfylte selv om elektive innleggelser og operasjoner utsettes. Ekstra senger settes opp i gangene, på kontorene, i kafeteriane og i telt på parkeringsplassene.

Ifølge Worldometer smittes nå over 150 000 mennesker i USA hver eneste dag. 25. august var over 100 000 pasienter innlagt på sykehus.

Ettersom infeksjoner med deltavarianten øker, den utgjør nå over 90 prosent av alle nye covid tilfeller, så tiltar mangelen på sykepleiere3. Over 1200 sykepleiere har dødd av viruset og mange har pensjonert seg eller sluttet som sykepleiere.

Texas som er den nest største staten med 29 millioner innbyggere, er en av statene som opplever mangelen på sykepleiere sterkest ettersom deltavarianten sprer seg blant yngre, uvaksinerte mennesker. Vaksinasjonsraten er lav, 96 prosent av statens akuttsenger er belagte. Texas har et gjennomsnitt på 17 000 nye tilfeller per dag, bare slått av Florida som har mer enn 23 000 nye tilfeller per dag.

En desperat mangel på helsepersonell gjør at mange sykehus ikke er i stand til å motta flere pasienter.

I en kommentar1 sier en overlege at mange av de som innlegges er uvaksinerte pasienter som trodde at de ikke ville bli syke fordi de var unge og friske. "I sykehuset er det flere 40 år gamle nå enn 70 år gamle", sier overlegen. "Og blir du syk, så finnes det ingen medisin som kan drepe viruset. Selv etter 18 måneder med viruset er det situasjonen. Bare immunsystemet vårt kan gjøre det. Vi kan gi støttebehandling, men kroppen må bekjempe viruset selv. Alle må sørge for å beskytte seg selv mot å bli smittet og syk. Og det er det bare vaksinene som kan gjøre".

Også i Norge ser vi nå det samme, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er det akkurat nå ganske mange i 30-årene som er innlagt på sykehus. Gjennomsnittsalderen er midt i 30-årene.

Fortsatt er det de eldste, uvaksinerte som utgjør majoriteten av de som dør i USA. Lave vaksinasjonsrater i sørstatene i USA, også blant de eldste, er forklaringen. Til sammenligning er uvaksinerte eldre relativt sjeldne blant annet i Norge, Storbritannia, Spania og Canada. Mange offentlige myndigheter og større selskaper i USA krever nå at de ansatte skal være vaksinerte for å kunne komme på jobb. Som så mye annet i USA de siste årene er mye av forklaringen på det som skjer nå, et politisk skille mellom republikanerne og demokratene - der mange republikanere motsetter seg rådene fra ekspertene og myndighetene.

Barna i Texas vender nå tilbake til skolen, de fleste uten ansiktsmaske. Statens republikanskje guvernør, Greg Abbott, har forsøkt å hindre lokale myndigheter fra å kreve at masker skal brukes. Det samme skjer i Florida der skolene og lærerne trues med trekk i bevilgninger og lønninger hvis de krever at skolebarna skal bruke ansiktsmaske.

Kan deltavarianten dø ut av seg selv? Erfaringer fra India der deltavarianten oppstod, er positive i så måte. I mai var det 400 000 nye tilfeller av covid-19 per dag i India. Nå er det tallet nede på 30-40 000 per dag. Det gjenstår å se om denne situasjonen vedvarer, og om det skjer også i andre deler av verden.

Kilder

Referanser

  1. Hopkins Tanne J. Covid-19: US hospitals are overwhelmed as cases rise at “alarming rate”. BMJ 2021;374:n2092. Published 23 August 2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2092
  2. Pollack R, American Hospital Association. Letter to the honorable Xavier Becerra, secretary, US Department of Health and Human Services: AHA urges HHS to release covid-19 relief funds to hospitals, health systems. 17 Aug 2021. www.aha.org
  3. Jacobs A. “Nursing is in crisis”: Staff shortages put patients at risk. New York Times 2021 Aug 22. www.nytimes.com