Nyhetsartikkel

Dramatisk økning i overdosetilfeller i USA

Opioidepidemien fortsetter i USA. Nye tall viser at situasjonen blir verre og verre og med en tydelig forverring under de første årene av covid-19 pandemien.

Ifølge en rapport fra amerikanske National Center for Health Statistics (NCHS)1, omtalt i JAMA Network2, døde nær 107.000 individer av en overdose i 2021. Over to tiår har man sett en dramatisk utvikling når det gjelder overdosetilfeller i USA3, og en markant forverring under pandemien.

Den aldersjusterte frekvensen av overdoser per 100.000 personer i USA var 6,8 i 2001. Den økte til 11,5 per 100.000 i 2006 og holdt seg stabil til 2013, da den økte til 13,8 per 100.000. Under covid-19-pandemiens første 2 år økte overdoseringsraten til 28,3 i 2020 og deretter til 32,4 per 100.000 i 2021.

SOURCE: National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System, Mortality File.

Det var en generell økning blant voksne i overdoser i 2021. Den høyeste raten var blant personer i aldersgruppen 35 til 44 år - 62 per 100.000. Lavest rate var blant personer 65 år eller eldre med 12 per 100.000. Imidlertid hadde de i den eldste aldersgruppen den høyeste økningen i overdoser fra 2020 til 2021 med 28 prosent.

Det var en betydelig kjønnsforskjell. Andelen per 100.000 forble over dobbelt så høy blant menn som kvinner: 45,1 versus 19,6.

Fentanyl og syntetiske opioider som tramadol har vært driverne i denne utviklingen, men den siste rapporten dokumenterer også økende antall dødsfall som involverer kokain og psykostimulerende midler som metamfetamin. Dødsfall som følge av heroinoverdoser gikk ned fra 4,1 i 2020 til 2,8 i 2021 per 100.000 og var det eneste stoffet med nedgang i antall dødsfall.

Selv om rapporten fra NCHS ikke fant noen statistisk signifikant økning i aldersgruppen 15 til 24 år, så viser tall fra Center for Disease Control and Prevention (CDC) en urovekkende økning blant personer 10 til 19 år for perioden 2019 til 2021 med over en dobling av antall månedlige overdoser blant ungdommer. Dødsfall som involverte ulovlig produsert fentanyl økte med 182 prosent i denne aldersgruppen. Opioider sto for 90 prosent av overdosedødsfallene, og ulovlig produsert fentanyl sto for 84 prosent. Nesten en fjerdedel av dødsfallene involverte forfalskede piller.

Andre personer var tilstede i 2/3 av overdosetilfellene blant ungdommene. I de fleste tilfellene ble det ikke forsøkt livbergende tiltak. Det tas til orde for mer informasjon om hvor farlig disse ulovlige midlene er, og økt tilgang til nalokson ved overdosetilfeller.

Kilder

Referanser

  1. Rose Spencer M, Miniño AM, Warner M. Drug Overdose Deaths in the United States, 2001–2021. National Center for Health Statistics, CDC. December 2022. www.cdc.gov
  2. Kuehn BM. Fentanyl Drives Startling Increases in Adolescent Overdose Deaths. JAMA. 2023;329(4):280–281. doi:10.1001/jama.2022.23563 DOI
  3. Hedegaard H, Miniño AM, Spencer MR, Warner M. Drug overdose deaths in the United States, 1999–2020. NCHS Data Brief, no 428. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2021. stacks.cdc.gov