Nyhetsartikkel

Dyspepsi - "test or treat" ?

Hvordan bør allmennlegen håndtere pasienter med udiagnostisert dyspepsi? En studie basert på en metaanalyse har undersøkt dette.

Dyspepsi er en vanlig tilstand som kan gi en rekke ulike symptomer, men hovedsymptomet er magesmerter eller ubehag1. Tilstanden er kronisk for mange, men ofte med et svingende forløp. Dyspepsi gir ikke økt risiko for død2, men mange pasienter er bekymret for kreftsykdom i magen. Tilstanden reduserer livskvaliteten3. Ca. 40 prosent av personer med dyspepsi vil konsultere allmennlegen. Hvordan bør allmennlegen håndtere dette problemet? Det var utgangspunktet for den aktuelle studien4.

Det ble gjennomført en nettverk metaanalyse av randomiserte, kontrollerte studier for å undersøke i hvilken grad en pasient ble symptomfri fra sin dyspepsi i løpet av en observasjonsperiode på 12 måneder etter at pasienten hadde blitt håndtert med et av følgende fire tiltak:

  • Test and treat. Relativ risiko (RR) 0.89. Pasienten ble testet på Helicobacter pylori (Hp) med antigentest av avføring eller urea pusteprøve og så behandlet dersom testen var positiv.
  • Umiddelbar endoskopi. RR 0.90.
  • Test og endoskopi. RR 0.92. Test på Hp og endoskopi dersom endoskopien var positiv.
  • Empirisk syrereduserende behandling. RR 0.96. Syresuppresjon i 8 uker.

15 studier ble inkludert i analysen og bestod av 6162 pasienter. Selv om "test and treat" kom best ut, var det ingen av tiltakene som var signifikant bedre enn de andre. "Test and treat" medførte færrest endoskopier sammenlignet med de andre strategiene med unntak av symptombasert behandling. Pasientene foretrakk umiddelbar endoskopi fremfor de andre strategiene.

I Norge anbefales å teste og så gjøre endoskopi ved positiv Hp-test. I blant annet USA og Storbritannia anbefales "test and treat" i nasjonale retningslinjer5.

Kilder

Referanser

  1. Ford AC, Marwaha A, Sood R, Moayyedi P. Global prevalence of, and risk factors for, uninvestigated dyspepsia: a meta-analysis. Gut2015;64:1049-57. doi:10.1136/gutjnl-2014-307843 DOI
  2. Ford AC, Forman D, Bailey AG, Axon AT, Moayyedi P. Effect of dyspepsia on survival: a longitudinal 10-year follow-up study. Am J Gastroenterol2012;107:912-21. doi:10.1038/ajg.2012.69 DOI
  3. Halder SLS, Locke GR 3rd., Schleck CD, Zinsmeister AR, Melton LJ 3rd., Talley NJ. Natural history of functional gastrointestinal disorders: a 12-year longitudinal population-based study. Gastroenterology2007;133:799-807. doi:10.1053/j.gastro.2007.06.010 DOI
  4. Eusebi LH, Black CJ, Howden CW, Ford AC. Effectiveness of management strategies for uninvestigated dyspepsia: systematic review and network meta-analysis. BMJ 2019;367:l6483. www.bmj.com
  5. Moayyedi P, Lacy BE, Andrews CN, Enns RA, Howden CW, Vakil N. ACG and CAG clinical guideline: management of dyspepsia. Am J Gastroenterol2017;112:988-1013. doi:10.1038/ajg.2017 DOI
  6. Ford AC, Forman D, Bailey AG, Cook MB, Axon AT, Moayyedi P. Who consults with dyspepsia? Results from a longitudinal 10-yr follow-up study. Am J Gastroenterol2007;102:957-65. doi:10.1111/j.1572-0241.2007.01080.x DOI