Nyhetsartikkel

E-læringskurs om legemiddelrelaterte problem

NHI har utviklet et kasuistikkbasert e-læringskurs i legemiddelhåndtering, der pleiepersonell tas med i en kritisk gjennomgang av legemiddelbruken til en pasient i den hensikt å identifisere legemiddelrelaterte problem. Se kurs.nhi.no

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Pleiepersonell som daglig er i kontakt med pasienten, er en viktig ressurs i tverrfaglige legemiddelgjennomganger. Et av læringsmålene i kurset er å øke forståelse og motivasjon for å bruke felles registreringssystemer som sikrer at observasjonene de gjør er pålitelige, og at de nedtegnes slik at de kan brukes til å evaluere behandlingen når de involverte parter møtes for en strukturert tverrfaglig legemiddelgjennomgang.

Kurset passer for alle sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere som jobber med eldre, og for studenter, også medisinstudenter. Les mer om kursene på kurs.nhi.no

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Andre relevante kilder er Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Kurset er også godkjent av Norsk Sykepleierforbnd som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 5 timer
  • For godkjenning som klinisk vernepleier: Kurset kan inngå som teoretisk grunnlag, kontakt fellesorganisasjonen