Nyhetsartikkel

E-sigaretter og lungesykdom

I USA har man sett en urovekkende økning i lungesykdom blant yngre mennesker av ukjent årsak. E-sigaretter mistenkes for å kunne være den underliggende årsaken.

Temaside om Korona

E-sigaretter er batteridrevne produkter som varmer opp en væske og avleverer aerosoliserte gasser til brukeren ("vaping"). I USA er e-sigaretter det mest brukte tobakksproduktet blant ungdommer1.

En foreløpig rapport i New England Journal of Medicine beskriver 53 tilfeller av lungesykdom i USA som man tror kan være relatert til e-sigaretter2. Rapporten oppsummerer hovedfunnene hos pasientene.

Medianalder var bare 19 år, 83 prosent var menn. De fleste pasientene presenterte seg med luftveissymptomer (98 prosent), men 81 prosent hadde også mageplager. Alle hadde systemiske symptomer som feber, frysninger og vekttap. Mer enn 85 prosent av pasientene hadde leukocytose, hovedsakelig nøytrofili, og de hadde forhøyet blodsenkning. Disse funnene tydet på lungeinfeksjon, derfor fikk 90 prosent av pasientene antibiotika. 

Imidlertid var det ingen effekt av antibiotika, og pasientene ble dårligere. 1 av disse pasientene døde. Både røntgen og CT av lungene viste bilaterale infiltrater, men ingen infeksiøs årsak kunne påvises. Av de 53 pasientene var 94 prosent innlagt i sykehus og 32 prosent av disse trengte intubasjon og ventilasjon.

Det eneste de hadde felles, var at alle hadde brukt e-sigaretter i løpet av de foregående 90 dagene og over 80 prosent hadde brukt tetrahydrocannabinol (THC). Men en rekke andre produkter og utstyr hadde også blitt brukt.

I følge det amerikanske Center of Disease Control var det per 17. september 2019 totalt registrert 530 tilfeller i 38 stater, og det hadde vært 7 dødsfall i 6 ulike stater. Systemiske glukokortikoider har hatt effekt. Av de 53 pasientene i denne artikkelen hadde 92 prosent til slutt fått systemiske glukokortikoider med god effekt.

Forfatterne spekulerer i hva som kan være årsaken. Selv om alle prøver på bakterier og virus var negative, så kan årsaken likevel være infeksiøs. Det kan være en toksisk kjemisk effekt som forårsaker en kjemisk pneumonitt. Metaller kan også frigjøres under inhalasjon. Kanskje er det THC-produkter. Selv om e-sigarettene ikke kommer med THC, kan det være at pasientene eller selgerne har endret produktet slik at THC fordamper, noe som i andre sammenhenger er vist å forårsake inhalasjon av oljer som fører til lipoid pneumoni.

En annen mulighet er at dampen medfører avsetning av små partikler dypt inne i lungene og at immunsystemet reagerer på disse kjemikaliene og angriper vevet og forårsaker lungeskade.

Det er mange ulike mulige forklaringer, men foreløpig vet vi ikke den eksakte årsaken. Klinikere må være oppmerksomme på denne mulige tilstanden, og det er god grunn til å advare pasienter om e-sigaretter - særlig blant ungdommer.

Mer forskning behøves for å avklare patofysiologien og identifisere den endelige årsaken.

Kilder

Referanser

  1. Surgeon General’s advisory on e-cigarette use among youth. Washington, DC: Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon General, 2018. e-cigarettes.surgeongeneral.gov
  2. Layden JE, Ghinai I, Kimball A, et al. Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin — Preliminary Report. NEJM Sepember 6, 2019 . doi:10.1056/NEJMoa1911614 DOI