Nyhetsartikkel

Effekt av 1 dose med mRNA vaksine

I den tidlige fasen av vaksinering mot covid-19 er problemet lav tilgang på vaksiner. Kan en løsning være å utsette den andre dosen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Rapporter fra to ulike studier presentert i The Lancet1 og New England Journal of Medicine2 tyder på at en enkeltdose med mRNA-vaksine ser ut til å gi god beskyttelse mot SARS-CoV-2.

Rapporten presentert i The Lancet er fra Israel, som er det landet i verden som er kommet lengst i vaksineringen av befolkningen. Studien omfattet 9109 helsearbeidere og var en retrospektiv kohortstudie. På analysetidspunktet hadde 79 prosent fått sin første dose med BNT162b2-vaksinen (Pfizer/BioNTech), 66 prosent hadde fått den andre dosen. 91 prosent av de fullvaksinerte hadde fått den andre dosen på dag 21 eller 22 etter første dose. 170 infeksjoner med SARS-CoV-2 ble påvist, hvorav 58 prosent var symptomatiske. 52 prosent av infeksjonene ble påvist blant de uvaksinerte, 46 prosent etter den første dosen og 2 prosent etter den andre dosen.

 • Justert reduksjon av forekomst av SARS-CoV-2 infeksjoner etter en singel dose versus uvaksinerte, var:
  • Dag 1-14: 30% (95% KI 17-66%)
  • Dag 15-28: 75% (95% KI 72-84%)
 • Justert reduksjon av forekomst av symptomatisk covid-19 infeksjon etter en singel dose versus uvaksinerte, var:
  • Dag 1-14: 47% (95% KI 17-66%)
  • Dag 15-28: 85% (95% KI 71-92%)

Validiteten av studien var begrenset fordi det var en observasjonsstudie, det var sannsynlig at antall asymptomatiske tilfeller var underestimert og generaliserbarheten var muligens begrenset siden populasjonen som deltok var helsearbeidere med høyere eksponering enn befolkningen forøvrig. Forskernes hovedkonklusjon var at én dose med BNT162b2-vaksinen synes å redusere forekomsten av SARS-CoV-2 symptomatisk infeksjon med 85 prosent.

I rapporten publisert i N Engl J Med brukte forskerne data sendt til det amerikanske FDA3 (the Food and Drug Administration) til å se på effekten av BNT162b2-vaksinen (Pfizer/BioNTech) i tidsrommet fra 2 uker etter første dosen og før den andre dosen var satt. Deres resultater viste en vaksineeffekt på 93 prosent, et funn som er lik effekten av første dose med mRNA-1273 vaksinen (Moderna)4.

Begge disse rapportene konkluderer at i land med liten tilgang på vaksine og en så høy beskyttende effekt av den første dosen, kan det være en akseptabel strategi i starten av vaksineprogrammet å utsette den andre dosen og gi bare én dose inntil alle i risikogruppene har fått minst én dose. Det kan være usikkerhet om varigheten av beskyttelse fra én dose, men eksperter mener at så lenge vaksinetilgangen er lav, kan det være en fornuftig strategi å gi alle i risikogruppen en singel dose i stedet for at mange ikke får vaksine og er helt ubeskyttet mot SARS-CoV-2.

Kilder

Referanser

 1. Amit S, Regev-Yochay G, Afek A et al. Early rate reductions of SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in BNT162b2 vaccine recipients. The Lancet, February 18, 2021. www.thelancet.com
 2. Skowronski DM, De Serres G. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med, February 17, 2021. www.nejm.org
 3. Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine (BNT162, PF-07302048). Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee briefing document. December 10, 2020. www.fda.gov
 4. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting. December 17, 2020. FDA briefing document: Moderna COVID-19 vaccine. www.fda.gov