Nyhetsartikkel

Effekt av høyintensitets intervalltrening på koronare ateromatøse plakk

En norsk studie har undersøkt effekten av intensiv intervalltrening på koronare ateromer hos pasienter med koronar arteriesykdom.

Koronart ateromvolum er assosiert med risiko for koronarhendelser ved koronar arteriesykdom (CAD). Fysisk trening er en hjørnestein i primær og sekundær forebygging av CAD, men effekten av trening på koronare ateromatøse plakk er stort sett ukjent.

I en randomisert studie publisert i European Journal of Preventive Cardiology gjennomført ved St. Olavs Hospital i Trondheim1 vurderte forskerne effekten av 6 måneders overvåket intervalltrening med høy intensitet (HIIT) på koronar plakkgeometri ved bruk av intravaskulær ultralyd hos pasienter med stabil CAD etter perkutan koronar intervensjon (PCI).

Seksti pasienter ble randomisert til to økter med ukentlig overvåket HIIT ved 85–95 prosent av maksimal hjertefrekvens (n ​​= 30) eller for å følge moderne forebyggende retningslinjer (kontrollgruppe, n = 30). Forskerne brukte intravaskulær ultralyd til å måle ateromvolum i koronararteriene. Studiens endepunkter var endringer i prosent ateromvolum og totalt ateromvolum normalisert for segmentlengde.

Hovedfunnene var:

  • Hos pasienter med etablert CAD ble det observert en reduksjon av ateromvolum hos de som gjennomgikk 6 måneders overvåket HIIT sammenlignet med pasienter som fulgte gjeldende forebyggende retningslinjer.
  • På bare 6 måneder forbedret maksimalt oksygenopptak seg betydelig i HIIT-gruppen, men ikke i kontrollgruppen.
  • Det var en betydelig reduksjon i kroppsmasseindeks og midjeomkrets i HIIT-gruppen sammenlignet med kontrollgruppen.

Forfatterne konkluderer at studien indikerer at HIIT motvirker aterosklerotisk koronar sykdomsprogresjon og reduserer ateromvolum i gjenværende koronare ateromatøse plakk etter PCI.

I en kommentar til studien2 skriver hovedforfatter Elisabeth K. Vesterbekkmo at funnene er et viktig bidrag til å forstå betydningen av trening ved koronar arteriesykdom. Studien bekrefter også effekten trening, kanskje særlig intervalltrening, har på kardiovaskulær helse gjennom en vesentlig bedring av maksimalt oksygenopptak og reduksjon i kroppsmasseindeks.

Kilder

Referanser

  1. Vesterbekkmo EK, Madssen E, Aamot Aksetøy IL, et al. CENIT (Impact of Cardiac Exercise Training on Lipid Content in Coronary Atheromatous Plaques Evaluated by Near-Infrared Spectroscopy): A Randomized Trial. J Am Heart Assoc. 2022;11(10):e024705. doi:10.1161/JAHA.121.024705 DOI
  2. Vesterbekkmo EK. Effect of High-Intensity Interval Training on Coronary Atheromatous Plaques. Practice Update, published January 04, 2023. www.practiceupdate.com