Nyhetsartikkel

Effekt av og sikkerhet ved slankeoperasjoner

Ulike laparoskopiske operasjonsteknikker anvendes ved bariatrisk kirurgi. Hvor effektive og sikre er det mest anvendte metodene?

Temaside om Korona

Det er gjort store fremskritt innenfor minimalt invasive laparoskopiske gastrointestinale prosedyrer de siste tiårene. Bariatrisk kirurgi, slankeoperasjoner, utføres med laparoskopiske teknikker. Hvor effektive og sikre er de ulike metodene?

I en retrospektiv studie ble vekttap etter 1, 3 og 5 år og sikkerhet ved inngrepene vurdert blant 65.093 pasienter med KMI på 35 mg/m2 eller høyere som gjennomgikk Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGB, n=32.208), gastrisk sleeve (GS, n= 29.693) eller justerbar gastrisk banding (GB, n=3192)1.

Forekomsten av større komplikasjoner (major adverse events) var 5.0% for RYGB, 2.6% for GS og 2.9% for GB.

1 års estimert prosent vekttap var 31.2% for RYGB, 25.2% for GS og 13.7% for GB. 5 års estimert prosent vekttap var 25.5% for RYGB, 18.2% for GS og 11.7% for GB. Mindre vekttap ble registrert for pasienter med diabetes og pasienter eldre enn 65 år.

RYGB var den klart mest effektive vektreduserende prosedyren, men hadde den høyeste forekomsten av komplikasjoner. Gastrisk sleeve er av den grunn, samt at det er et enklere inngrep å utføre, blant mange den foretrukne metoden2.

Kilder

Referanser

  1. Arterburn D, Wellman R, Emiliano A, et al. Comparative effectiveness and safety of bariatric procedures for weight loss: a PCORnet cohort study. Ann Intern Med, 30 October 2018. doi:10.7326/M17-2786 DOI
  2. Salminen P, Helmiö M, Ovaska J, et al. Effect of laparoscopic sleeve gastrectomy vs laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass on weight loss at 5 years among patients with morbid obesity: the SLEEVEPASS randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(3):241-254. jamanetwork.com