Nyhetsartikkel

Effekt av tiltak etter kilereseksjon ved inngrodd tånegl

I denne studien sammenliknes effekten av fotbad med to vanlig anbefalte såper og enkel bandasjering på utfallet etter kilereseksjoner utført ved legevakten og skadepoliklinikken i Bergen

Temaside om Korona

Inngrodd tånegl forekommer hyppig og konservativ behandling med fotterapeutiske tiltak vil som regel være tilstrekkelig. For noen er kirurgi med fjerning av deler av eller hele neglen aktuelt. Det er vanlig å anbefale daglige fotbad med basisk eller sur såpe etter operasjonen med formål å forebygge infeksjon. 

Forskere har i denne studien sammenliknet effekten av fotbad med to vanlig anbefalte såper og enkel bandasjering på utfallet etter kilereseksjoner utført ved legevakten og skadepoliklinikken i Bergen1. Pasienter fra 16 år og oppover ble inkludert i studien, totalt 104 personer. Personer med redusert immunforsvar som følge av sykdom eller legemiddelbehandling, gravide og personer som hadde fått antibiotikabehandling siste to uker, ble ekskludert. Deltakerne ble randomisert til enten fotbad med grønnsåpebad (pH 10), fotbad med Lactacyd (pH 4) eller enkel bandasjering med salvekompress og tørr bandasje som fikk ligge til kontroll etter en uke. Behandlerne og artikkelforfatterne ble blindet for type intervensjon. Sju av pasientene hadde falt fra eller ble ekskludert ved oppfølging.

Forskerne fant overraskende at det etter en uke i gruppen behandlet med salvebandasje var lavere forekomst av infeksjonstegn enn i gruppene som gjennomførte såpebad. Etter to uker ble det ikke funnet signifikante forskjeller mellom gruppene på grad av smerter, funksjon, forekomst av infeksjonstegn eller lindrende effekt. Ingen av studiedeltakerne utviklet behandlingstrengende infeksjoner. Studien er liten og gir ikke et tilstrekkelig solid evidensgrunnlag til å gi anbefalinger for postoperative tiltak ved kilereseksjoner. 

Kilder

Referanser

  1. Bernardshaw SV, Dolva Sagedal LH, Michelet KM, et al. Postoperative treatment after partial nail ablation of ingrown toenails - does it matter what we recommend? A blinded randomised study. Scand J Prim Health Care 2019; 37(2): 165-173. pmid:31050312 PubMed