Nyhetsartikkel

Effekten av covid-19-vaksinen avtar raskere ved fedme

Fedme øker risikoen for alvorlig covid-19 infeksjon. Alvorlig fedme ser ut til å svekke immuniteten oppnådd med vaksinering.

Fedme (KMI > 30 kg/m2) er en vesentlig risikofaktor for alvorlig covid-19 sykdom1. Alvorlig fedme (KMI > 40 kg/m2) er forbundet med en 90 prosent økt risiko for død av covid-192. Fedme er dessuten assosiert med type 2-diabetes, hypertensjon, kronisk nyresykdom og hjertesvikt, komorbiditeter som uavhengig kan øke risikoen for alvorlig covid-193-4.

Covid-19 vaksiner reduserer risikoen for symptomatisk infeksjon, sykehusinnleggelse og død som følge av covid-19. Vaksinene genererer antistoffer mot SARS-CoV-2 viruset. Opparbeidet immunitet etter to vaksiner avtar over 6 til 9 måneder, noe som nødvendiggjør påfyllingsdose for å opprettholde beskyttelsen, særlig blant eldre mennesker og immunsvekkede individer5.

Mennesker med fedme har nedsatt immunrespons på influensa-, rabies- og hepatittvaksiner6. Effekten av fedme på covid-19-vaksinene er ikke kjent, men flere studier tyder på at antistofftitrene er lavere hos individer med fedme enn de er i befolkningen forøvrig7-8.

Formålet med den aktuelle langtidsstudien fra Skottland publisert i Nature Medicine9, var å se på sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (KMI) og sykehusinnleggelser og død som følge av covid-19. De fant at vaksinerte individer med alvorlig fedme hadde 76 prosent høyere sjanse (rate ratio 1,76, 95% KI 1,60-1,94) for å bli innlagt i sykehus eller dø av covid-19.

Forskerne gjennomførte også en prospektiv longitudinell studie av en kohort med 28 personer med alvorlig fedme og 41 kontroller med normal KMI. De fant at 55 prosent av de med alvorlig fedme hadde ikke-målbare titre av nøytraliserende antistoffer mot SARS-CoV-2 sammenlignet med 12 prosent av de med normal KMI seks måneder etter den andre vaksinedosen. Den nøytraliserende kapasiteten ble gjenopprettet med en tredje dose, men igjen observerte de at den falt raskere blant de med alvorlig fedme.

Studien viste med andre ord at minking av covid-19-vaksineindusert humoral immunitet akselereres hos personer med alvorlig fedme. Ettersom fedme er assosiert med økt sykehusinnleggelse og dødelighet fra gjennombruddsinfeksjoner, har funnene implikasjoner for vaksineprioriteringen.

Kilder

Referanser

  1. Popkin BM, Du S, Green WD, et al. Individuals with obesity and COVID-19: A global perspective on the epidemiology and biological relationships published correction appears in Obes Rev. 2021 Oct;22(10):e13305. Obes Rev. 2020;21(11):e13128. doi:10.1111/obr.13128 DOI
  2. Gao M, Piernas C, Astbury NM, et al. Associations between body-mass index and COVID-19 severity in 6·9 million people in England: a prospective, community-based, cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(6):350-359. doi:10.1016/S2213-8587(21)00089-9 DOI
  3. Arbel R, Hammerman A, Sergienko R, et al. BNT162b2 Vaccine Booster and Mortality Due to Covid-19. N Engl J Med. 2021;385(26):2413-2420. doi:10.1056/NEJMoa2115624 DOI
  4. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy published correction appears in JAMA. 2021 May 25;325(20):2120. JAMA. 2020;323(16):1574-1581. doi:10.1001/jama.2020.5394 DOI
  5. Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, et al. Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel. N Engl J Med. 2021;385(24):e85. doi:10.1056/NEJMoa2114228 DOI
  6. Painter SD, Ovsyannikova IG, Poland GA. The weight of obesity on the human immune response to vaccination. Vaccine. 2015;33(36):4422-4429. doi:10.1016/j.vaccine.2015.06.101 DOI
  7. Levin EG, Lustig Y, Cohen C, et al. Waning Immune Humoral Response to BNT162b2 Covid-19 Vaccine over 6 Months. N Engl J Med. 2021;385(24):e84. doi:10.1056/NEJMoa2114583 DOI
  8. Herzberg J, Fischer B, Lindenkamp C, et al. Persistence of Immune Response in Health Care Workers After Two Doses BNT162b2 in a Longitudinal Observational Study. Front Immunol. 2022;13:839922. Published 2022 Mar 4. doi:10.3389/fimmu.2022.839922 DOI
  9. van der Klaauw AA, Horner EC, Pereyra-Gerber P, et al. Accelerated waning of the humoral response to COVID-19 vaccines in obesity published online ahead of print, 2023 May 11. Nat Med. 2023;10.1038/s41591-023-02343-2. doi:10.1038/s41591-023-02343-2 DOI