Nyhetsartikkel

Effekten av GLP1- reseptor agonister og SGLT2-hemmere på kardiovaskulære utfall

Hvilken effekt har GLP1-reseptor agonister eller SGLT2-hemmere gitt uten metformin på kardiovaskulære utfall ved diabetes type 2?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Formålet med denne systematiske oversikten var å vurdere effekten av glukagon-liknende peptid-1 reseptor agonister (GLP1-RAs) og natrium-glukose-kotransportør 2 (SGLT2) hemmere gitt uten tillegg av metformin på de kardiovaskulære utfallene hos pasienter med type 2-diabetes1.

Metformin er førstevalget i behandlingen av type 2-diabetes. Nylig gjennomførte kliniske studier har vist at noen SGLT2-hemmere og GLP1-RAs reduserer risikoen for kardiovaskulær sykdom. Vi vet imidlertid ikke om denne effekten er tilstede blant pasienter som ikke behandles med metformin.

Utgangspunktet for studien var 5 randomiserte, kontrollerte studier med 50.725 pasienter med type 2-diabetes, hvorav 10.013 ikke ble behandlet med metformin. Tre av disse studiene vurderte effekten av GLP1-RAs og to av SGLT2-hemmere.

Resultatene viste at GLP1-RAs sammenlignet med placebo reduserte risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 20 prosent (HR 0.80, 95% KI 0.71-0.89). Tilsvarende reduserte SGLT2-hemmere risikoen med 32 prosent (HR 0.68, 95% KI 0.57-0.81).

Forfatterne konkluderer at SGLT2-hemmere og GLP1-RAs uten metformin kan redusere risikoen for alvorlig kardiovaskulær sykdom sammenlignet med placebo blant pasienter med type 2-diabetes med økt risiko for kardiovaskulære hendelser.

Kilder

Referanser

  1. Escobar C, Barrios V, Cosín J, et al. SGLT2 inhibitors and GLP1 agonists administered without metformin compared to other glucose-lowering drugs in patients with type 2 diabetes mellitus to prevent cardiovascular events: A systematic review. Diabet Med. 2021;38(3):e14502. doi:10.1111/dme.14502 DOI