Nyhetsartikkel

Effekter av intermitterende faste på helse, aldring og sykdom

Perioder med faste er vanlig i dyreverdenen og forskning har vist at dette har gunstige helsemessige konsekvenser, men gjelder det samme for oss mennesker?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en oversiktsartikkel publisert i New England J of Medicine oppsummerer forfatterne Cabo og Mattson hva vi vet om intermitterende faste og dets effekter på helse, aldring og sykdom1.

Kombinasjonen av å redusere inntaket av kalorier og stimulere til en metabolsk veksling mellom å spise til å faste, ser ut til å stimulere til en regenerativ prosess som bidrar til å redusere inflammasjon, reparere nervesystemet, bedre insulinfunksjonen og hindre kreftvekst. Dette er klart dokumentert i dyreverdenen, men det ser også ut til å gjelde for oss mennesker. Intermitterende faste er i studier vist å ha et bredt spekter av positive effekter på helserelaterte tilstander som fedme, diabetes, kardiovaskulær sykdom, kreft og nevrologiske tilstander.

De positive effektene hos mennesker er så langt kun demonstrert i kortvarige studier over noen måneder. Det gjenstår å dokumentere om mennesker kan opprettholde intermitterende faste over år og oppnå de samme gevinstene som forskerne ser i dyremodeller. Dessuten, kliniske studier har fokusert i hovedsak på overvektige unge og middelaldrende voksne, og man kan ikke uten videre generalisere disse effektene til andre aldersgrupper.

Det finnes flere modeller for hvordan faste kan gjennomføres. På daglig basis foreslås 12 til 18 timers faste. En alternativ modell er å faste to dager i uken og spise regelmessig fem dager i uken. De to fastedagene kan være med flere dagers mellomrom.

Selv om vi ikke fullt ut forstår de spesifikke mekanismene, så innebærer de gunstige effektene av intermitterende faste en veksling i energimetabolismen og økt cellulær motstand mot stress.

Det behøves flere studier over de helsemessige effektene av intermitterende faste, ikke minst langtidsstudier. Det antydes også at nye medikamenttyper kan utvikles som etterligner effektene av faste hos mennesker.

Kilder

Referanser

  1. de Cabo R, Mattson MP. Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. N Engl J Med 2019; 381:2541-2551. doi:10.1056/NEJMra1905136 DOI