Nyhetsartikkel

Effekter av lengre familiemåltider

Hvilken effekt har det på kostholdet til barn å forlenge familiemåltidene? En tysk studie har sett på dette.

Lavt inntak av frukt og grønnsaker øker risikoen for kroniske ikke-smittsomme sykdommer1. Likevel spiser barn over hele verden betydelig mindre frukt og grønnsaker enn den anbefalte mengden2. Familiemåltider er sentrale i barnas ernæring, med omtrent to tredjedeler av kaloriinntaket deres fra mat tilberedt hjemme3 og de fleste måltider spises i familiesammenheng4. Familiemåltider bidrar således til å forme barnas matvalg og preferanser5.

En metaanalyse av observasjonsstudier identifiserte flere komponenter i familiens måltider som var assosiert med bedre ernæringshelse hos barn6. En lengre måltidsvarighet var det mest fordelaktige. Dette funnet kan virke fornuftstridig med tanke på at lengre måltider rapporteres å være assosiert med større matinntak7.

Formålet med denne tyske randomiserte studien publisert i JAMA Network Open8 var å undersøke hvilken effekt det hadde å forlenge varigheten av familiemåltider på inntaket av frukt og grønnsaker blant barna.

Inkludert i forsøket var barn i alderen 6 til 11 år som ikke fulgte en spesiell diett eller hadde matallergier, og voksne foreldre som fungerte som ernæringsmessig portvakt i husholdningen (dvs. de var det familiemedlemmet som var ansvarlig for minst halvparten av matplanleggingen og forberedelse). Det var en crossover studie der alle deltakerne gjennomførte begge typer måltid: kontrollsituasjonen, definert som vanlig familiemåltidsvarighet, og intervensjon, definert som 50 prosent lengre måltidsvarighet - som viste seg å være 10 minutter lengre i gjennomsnitt. Deltakerne ble randomisert til måltidsvarigheten de fullførte først. 

Deltakerne hadde 2 gratis kveldsmåltider under forskjellige forhold. I kontrollsituasjonen, eller vanlig tilstand, spiste hver familie i samme tidsrom som den rapporterte vanlige måltidsvarigheten. I intervensjon eller lengre tilstand hadde hver familie 50 prosent mer tid til å spise enn den rapporterte vanlige måltidsvarigheten.

Resultatene viste at sammenlignet med normal måltidslengde, var 50 prosent lengre enn normal måltidslengde assosiert med økt frukt- og grønnsaksinntak hos barn. Det var også økt vannforbruk og økt metthetsfølelse i gruppen med lengre måltider. Gjennomsnittlig økning i måltidslengde var 10 minutter.

Klinikere som jobber med familier som har barn som sliter med å konsumere anbefalte mengder frukt og grønnsaker, kan vurdere å gi pasienter råd om å prøve denne lavrisiko-intervensjonen med lengre måltidslengde. Selv om denne studien totalt sett var liten, fant den en positiv effekt med denne intervensjonen, og gitt den ekstremt lave risikoen, kunne familier dra nytte av det.

Kilder

Referanser

  1. Boffetta P, Couto E, Wichmann J, et al. Fruit and vegetable intake and overall cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). J Natl Cancer Inst. 2010;102(8):529-537. doi:10.1093/jnci/djq072 DOI
  2. Grimm KA, Kim SA, Yaroch AL, Scanlon KS. Fruit and vegetable intake during infancy and early childhood. Pediatrics. 2014;134(suppl 1):S63-S69. doi:10.1542/peds.2014-0646K DOI
  3. Poti JM, Popkin BM. Trends in energy intake among US children by eating location and food source, 1977-2006. J Am Diet Assoc. 2011;111(8):1156-1164. doi:10.1016/j.jada.2011.05.007 DOI
  4. Frank M, Brettschneider A-K, Lage Barbosa C, et al. Prevalence and temporal trends of shared family meals in Germany: results from EsKiMo II. Ernahrungs Umschau. 2019;66(4):60-67. doi:10.4455/eu.2019.013 DOI
  5. Wyse R, Wolfenden L, Bisquera A. Characteristics of the home food environment that mediate immediate and sustained increases in child fruit and vegetable consumption: mediation analysis from the Healthy Habits cluster randomised controlled trial. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015;12:118. doi:10.1186/s12966-015-0281-6 DOI
  6. Dallacker M, Hertwig R, Mata J. Quality matters: a meta-analysis on components of healthy family meals. Health Psychol. 2019;38(12):1137-1149. doi:10.1037/hea0000801 DOI
  7. De Castro JM. Social facilitation of duration and size but not rate of the spontaneous meal intake of humans. Physiol Behav. 1990;47(6):1129-1135. doi:10.1016/0031-9384(90)90363-9 DOI
  8. Dallacker M, Knobl V, Hertwig R, Mata J. Effect of Longer Family Meals on Children’s Fruit and Vegetable Intake: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2023;6(4):e236331. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.6331 DOI