Nyhetsartikkel

Egenmålinger av blodtrykket

Mange pasienter målet blodtrykket sitt hjemme med eget blodtrykksapparat. Er det bra eller er det ikke bra? Her er anbefalingen fra amerikanske eksperter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en artikkel i Circulation har the American Heart Association og American Medical Association kommet med en fellesuttalelse vedrørende egenmålinger av blodtrykket hjemme1.

Diagnostisering og håndtering av hypertensjon har i de fleste tilfeller vært basert på kontormålinger av blodtrykket. Det er en utfordring at blodtrykket kan variere betydelig når blodtrykket måles på og utenfor legekontoret. Dessuten, høyere blodtrykk målt utenfor legekontoret er vist å være forbundet med økt kardiovaskulær risiko uavhengig av kontortrykket.

En rekke nasjonale og internasjonale retningslinjer for hypertensjon gir støtte til egenmålinger av blodtrykket. Indikasjoner for dette er "hvit-frakks-hypertensjon" og maskert ukontrollert hypertensjon. Andre indikasjoner kan være for å bekrefte en resistent hypertensjon og morgen hypertensjon.

Validerte blodtrykksapparater for egenmåling som anvender en oscillometrisk metode, foretrekkes, og det anbefales at pasienten følger et standardisert opplegg for målingene. Resultater fra metaanalyser av randomiserte, kontrollerte studier indikerer at egenmålinger av blodtrykket fører til nedsatt trykk og bedret blodtrykkskontroll. En kombinasjon av kontormålinger og egenmålinger er funnet å være kostnadseffektivt sammenlignet med kontormålinger alene hos pasienter med forhøyet kontortrykk.

På denne bakgrunn anbefaler the American Heart Association og American Medical Association egenmålinger. De mener at egenmålinger kan forbedre diagnostikken og håndteringen av hypertensjon i USA. De anbefaler at det gjøres flere randomiserte, kontrollerte studier av effekten av egenmålinger på kardiovaskulær risiko. De anbefaler også å forbedre opplæringen og treningen av både pasienter og helsepersonell, samt å inkorporere egenmålinger av blodtrykket i den kliniske oppfølgingen av pasientene.

Kilder

Referanser

  1. Shimbo D, Artinian NT, Basile JN, et al. Self-Measured Blood Pressure Monitoring at Home: A Joint Policy Statement From the American Heart Association and American Medical Association. Circulation, 22 Jun 2020. doi:10.1161/CIR.0000000000000803 DOI