Nyhetsartikkel

Eksentriske øvelser ved subakromialt impingement syndrom

Subakromialt impingement syndrom synes å være en hyppig årsak til vedvarende skuldersmerter. Hvilken effekt har eksentriske treningsøvelser ved denne tilstanden?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Subakromialt impingement syndrom er et vanlig problem i allmennpraksis og utgjør omtrent halvparten av tilfellene med skuldersmerter i følge en eldre studie1. Ofte inkluderer det en tendinopati. Øvelsesterapi anses effektiv ved denne tilstanden, men det er uklart hvilken type øvelser som er mest effektive. Eksentriske øvelser har vist seg effektive i behandlingen av liknende tendinopatier i underekstremitetene.

Målet med denne systematiske studien fra Sverige var å undersøke hvilke effekter eksentriske øvelser har på smerte og funksjon hos pasienter med subakromialt impingement syndrom sammenlignet med andre regimer eller intervensjoner2. Et sekundært mål var å beskrive komponentene av de ulike eksentriske treningsøvelsene.

Studien bestod av syv originalstudier, hvorav seks ble metaanalysert og inkluderte 281 pasienter. Granskerne vurderte de inkluderte originalstudiene til å være av moderat kvalitet. Diagnosen subakromialt impingement syndrom ble definert som skuldersmerter + en eller flere positive impingement-tester.

Resultatene viste at smertene etter trening var signifikant lavere etter eksentriske øvelser sammenlignet med andre øvelser, men denne forskjellen ble ikke bedømt som klinisk viktig. Eksentriske øvelser ga ingen signifikant funksjonsforbedring etter treningen sammenlignet med andre øvelser. Smertefull eksentrisk trening hadde ikke signifikant forskjellig effekt sammenlignet med smertefrie eksentriske øvelser. 

Forfatterne konkluderer at eksentriske øvelser kan gi en liten men mest sannsynlig uviktig klinisk bedring i smerte, sammenlignet med andre typer øvelser blant pasienter med subakromialt impingement syndrom. Det er usikkert om eksentriske øvelser bedrer funksjonen bedre enn andre typer øvelser. Forfatterne antyder at metodologiske begrensninger i de inkluderte studiene kan endre konklusjonen i nye og bedre studier.

Kilder

Referanser

  1. van der Windt D, Koes B, Boeke A, et al. Shoulder disorders in general practice: prognostic indicators of outcome. Br J Gen Pract. 1996;46:519–23. PMID: 8917870 PubMed
  2. Larsson R, Bernhardsson S, Nordeman L Effects of eccentric exercise in patients with subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2019 Oct 14;20(1):446. PubMed