Nyhetsartikkel

Eksponering for kunstig lys om natten og risiko for fedme

Ligger du med lyset på om natten? Har du TV på soverommet, eller ligger du og leser på mobiltelefonen eller nettbrettet? Kanskje du bør endre vaner.

Temaside om Korona

Hva skjer i kroppen min om kvelden når jeg eksponeres for kunstig lys. Jo, det undertrykker produksjonen av søvnhormonet melatonin, og jeg føler ikke behov for å legge meg. Det hypothalamiske-hypofysære systemet aktiveres, produksjonen av kortisol økes og energiproduksjonen skifter fra fett til karbohydrater1. Det får meg til å gå på kjøkkenet, snuse i kjøleskapet eller åpne kakeboksen, for å finne noe lett å spise. Mine nevropeptider, ghrelin og nevropeptis Y, stimulerer meg til å søke etter noe å spise som raskt gir meg energi. Etter å ha spist kakestykket føler jeg meg søvnig og legger meg, og disse kaloriene omgjøres til fett.

I The Sister Study ble 43.722 kvinner i USA og Puerto Rico fulgt i 5 år i perioden fra 2003 til 20152. Gjennomsnittsalderen var 55 år. Mengden kunstig lys de brukte på soverommet om natten, ble inndelt i fire kategorier:

  1. Ikke noe lys
  2. Et lite nattlys i rommet
  3. Lys utenfra som trenger inn i rommet
  4. TV eller lys på om natten

Det var en direkte sammenheng mellom grad av fedme og mengde lyseksponering under natten både ved inklusjon i studien (prevalens) og i form av vektøkning under  studien (insidens). De med mest lyseksponering (lys på eller TV på soverommet) hadde i observasjonsperioden en vektøkning på 5 kg eller mer (relativ risiko 1.19, 95% KI 1.06-1.34).

Det var ingenting i funnene som tydet på at vektøkningen hadde sammenheng med varighet av søvnen eller andre faktorer som medførte dårlig søvn.

Et uventet funn var at korrelasjonen var sterkere blant de kvinnene som spiste næringsrik mat og var mer fysisk aktive.

Disse funnene kompletterer listen av studier som korrelerer dårlig søvn med høyere KMI3. Å sove med lys på kan være en risikofaktor for vektøkning og utvikling av overvekt og fedme. Og hvis disse observasjonene er korrekte, er de viktige modifiserbare risikofaktorer i forebyggingen av fedme.

Kilder

Referanser

  1. de Jonge L, Zhao X, Mattingly MS, et al. Poor sleep quality and sleep apnea are associated with higher resting energy expenditure in obese individuals with short sleep duration. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(8):2881-2889. PubMed
  2. Mark Park Y-M, White AJ, Jackson CL, et al. Association of Exposure to Artificial Light at Night While Sleeping With Risk of Obesity in Women. JAMA Intern Med. Published online June 10, 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.0571 DOI
  3. Mitchell JA, Rodriguez D, Schmitz KH, et al. Sleep duration and adolescent obesity. Pediatrics. 2013;131(5):e1428-e1434.