Nyhetsartikkel

Elektroniske konsultasjoner

I disse coronatider har det skjedd et paradigmeskifte når det gjelder å ta i bruk elektroniske verktøy i møtet med pasientene.

Temaside om Korona

I løpet av kort tid har en vesentlig del av konsultasjonene skiftet fra være fysiske møter mellom pasient og lege til e-konsultasjoner. Fordeler med e-konsultasjoner er reduserte ventetider for pasienter, færre pasientreiser, økt bruk av spesialist ekspertise, en utdanningsmulighet for allmennlegen og bedret lege-til-lege kommunikasjon1-2.

Denne studien var designet til å vurdere egnethet og nytte av e-konsultasjoner/telemedisin, ikke bare mellom pasient og lege, men også mellom leger.

I den aktuelle studien3 evaluerte forskerne 6512 e-konsultasjoner i Massachusetts USA innenfor fem spesialiteter: hematologi, psykiatri, dermatologi, infeksjonsmedisin og revmatologi. Konsultasjonene ble vurdert i forhold til egnethet og i hvilken grad e-konsultasjonene medførte bortfall av behov for en fysisk konsultasjon innen 120 dager:

Spesialitet Egnethet Unngåelse av fysisk konsultasjon
Psykiatri 78 % 93 %
Infeksjonsmedisin 69 % 88 %
Hematologi 73 % 87 %
Revmatologi 61 % 65 %
Dermatologi 71% 62 %

Et spørsmål denne studien bidro til økt klarhet i, var hvilke spesialiteter som hadde størst nytte av e-konsultasjoner. I denne studien medførte psykiatriske e-konsultasjoner minst behov for fysiske konsultasjoner mens dermatologi behøvde mest. Men 62 prosent færre fysiske konsultasjoner innebærer likevel en betydelig reduksjon i kostnader.

Forfatterne konkluderer at e-konsultasjoner innebærer bedre tilgjengelighet, reduserte ventetider, reduserte behov for fysiske konsultasjoner, noe som betyr spart tid og kostnader for både pasienter og tilbydere.

Kilder

Referanser

  1. Liddy C, Drosinis P, Deri Armstrong C, et al. What are the cost savings associated with providing access to specialist care through the Champlain BASE eConsult service? A costing evaluation. BMJ Open. 2016;6:e010920.
  2. Olayiwola JN, Anderson D, Jepeal N, et al. Electronic consultations to improve the primary care-specialty care interface for cardiology in the medically underserved: a cluster-randomized controlled trial. Ann Fam Med. 2016;14:133-40. PubMed
  3. Ahmed S, Kelly YP, Behera TR, et al. Utility, Appropriateness, and Content of Electronic Consultations Across Medical Subspecialties. A Cohort Study. Annals of Internal Medicine, 19 May 2020. www.acpjournals.org