Nyhetsartikkel

Elektroniske pasientjournaler og tidsforbruk

Amerikanske leger bruker langt mer tid på arbeid i sine elektroniske pasientjournaler enn leger i andre land. Hvorfor?

Temaside om Korona

I en studie publisert i JAMA1 så forfatterne på tiden som klinikere brukte på elektroniske pasientjournaler i USA og andre deler av verden. Studien baserte seg på 371 helsesystemer som alle brukte EPIC-programmet. 94 prosent var i USA, 6 prosent i andre land (Canada, Nord-Europa, Vest-Europa, Midt-Østen og Oceania).

Formålet med studien var å se på hvordan de elektroniske pasientjournalene (EPJ) endret klinikernes arbeid, produktivitet og tilfredshet. Lite er kjent om global variasjon i bruken av EPJ. 

Studien viste at klinikere i USA brukte klart mer tid i EPJ enn i de andre landene:

Oppgaver USA Ikke-USA
Total tid i løpet av en dag 90 min 59 min
Bruk etter arb.tidens slutt 27 min 20 min
Tid på journalføring 41 min 31 min
Tid på rekvisisjoner 20 min 9 min
E-post beskjeder 34 beskjeder 13 beskjeder
Tid på e-post beskjeder 13 min 5 min

Studien viste at klinikere i USA sammenlignet med klinikere utenfor USA brukte vesentlig mer tid på å jobbe i EPJ med en rekke ulike kliniske aktiviteter eller oppgaver. Studien tyder på at amerikanske klinikere har en langt høyere EPJ-belastning som skyldes ikke-tekniske faktorer. Forklaringene er flere:

  • Tidligere studier har vist at amerikanske leger skriver journalnotater som er 4 ganger så lange som ikke-amerikanske kolleger, noe som ofte er nødvendig av regnskapsmessige grunner.
  • Bekymring for juridiske søksmål bidrar også til lange journalnotat.
  • Rekvirering av undersøkelser i USA krever detaljerte opplysninger knyttet til faktureringer.
  • Det er færre primærleger og flere spesialister i USA. Pasientene er ofte nye for legen, noe som krever lengre notater og flere prøver og rekvisisjoner.

 

Kilder

Referanser

  1. Holmgren AJ, Downing NL, Bates DW, et al. Assessment of Electronic Health Record Use Between US and Non-US Health Systems. JAMA Intern Med. Published online December 14, 2020. doi:10.1001/jamainternmed.2020.7071 DOI