Nyhetsartikkel

En blodprøve oppdager kolorektal kreft tidligere

Basert på data fra HUNT-studien har norske forskere undersøkt muligheten for å diagnostisere kolorektalkreft tidligere ved hjelp av en blodprøve

Kolorektal kreft (KRK) er en av de vanligste kreftsykdommene. Insidensen av KRK i Norge er en av verdens høyeste med 84/100 000 nye tilfeller i 2021, og insidensen øker1. KRK utvikler seg over et tiår gjennom en transisjon fra adenom til karsinom2-3. På diagnosetidspunktet har omtrent 15 prosent av pasientene lokal sykdom (stadium I), 50 prosent har regional spredning (stadium II og III), mens 25 har fjernmetastaser (stadium IV)4.

For pasienter med KRK diagnostisert i sent stadium, er behandlingsalternativene betydelig redusert. 5-års overlevelse varierer fra mer enn 90 prosent hos pasienter med stadium I sykdom til litt over 10 prosent hos pasienter med stadium IV sykdom1. Screening har redusert både forekomst og dødelighet, og flere pasienter blir diagnostisert i tidligere stadier4

En case-control studie basert på data fra HUNT-studien har undersøkt nytten av sirkulerende tumor DNA (ctDNA) som en tidlig diagnostisk biomarkør for KRK. Studien er publisert i British Journal of Cancer5. Formålet med studien var å påvise KRK ved hjelp av kjente ctDNA-markører opptil 2 år før den kliniske diagnosen ble stilt.

Sirkulerende tumor DNA har vist lovende resultater som en væskebasert biopsi (liquid biopsy) for diagnostikk, behandling og oppfølging av KRK. ctDNA er en liten del av DNA som frigjøres til sirkulasjonen fra tumorceller6. Ved hjelp av sensitive metoder er det nå mulig å oppdage ctDNA i plasma og serum fra pasienter med CRC i alle stadier, samt hos pasienter med adenomer7-9.

I denne HUNT-studien ble metylerte ctDNA-markører undersøkt i plasmaprøver fra 106 friske kontroller og
106 personer diagnostisert med KRK innen 24 måneder etter deltagelse i den trønderske helsestudien.

Et panel av 8 DNA-markører ble kombinert, og forfatterne påviste KRK med en sensitivitet på 43 prosent (95% KI 42,7-43,4) og en spesifisitet på 86 prosent (96% KI 85,7-86,2).

Konklusjon: Påvisning av kjente metylerte ctDNA-markører for KRK er mulig inntil 2 år før den kliniske diagnosen i en uselektert populasjon som ligner populasjonen ved screening. Denne studien støtter hypotesen om at noen pasienter kan bli diagnostisert tidligere, hvis ctDNA-deteksjon er en del av KRK-screeningprogrammet.

Kilder

Referanser

  1. Kreftregisteret. Cancer in Norway. 2020. www.kreftregisteret.no
  2. Vogelstein B, Fearon ER, Hamilton SR, et al. Genetic alterations during colorectal-tumor development. N Engl J Med. 1988;319(9):525-532. doi:10.1056/NEJM198809013190901 DOI
  3. GBD 2017 Colorectal Cancer Collaborators. The global, regional, and national burden of colorectal cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Dec;4(12):913-933. doi: 10.1016/S2468-1253(19)30345-0. DOI
  4. Cardoso R, Guo F, Heisser T, et al. Colorectal cancer incidence, mortality, and stage distribution in European countries in the colorectal cancer screening era: an international population-based study. Lancet Oncol. 2021;22(7):1002-1013. doi:10.1016/S1470-2045(21)00199-6 DOI
  5. Brenne SS, Madsen PH, Pedersen IS, et al. Colorectal cancer detected by liquid biopsy 2 years prior to clinical diagnosis in the HUNT study published online ahead of print, 2023 Jul 12. Br J Cancer. 2023;10.1038/s41416-023-02337-4. doi:10.1038/s41416-023-02337-4 DOI
  6. Bardelli A, Pantel K. Liquid Biopsies, What We Do Not Know (Yet). Cancer Cell. 2017;31(2):172-179. doi:10.1016/j.ccell.2017.01.002 DOI
  7. Worm Ørntoft MB. Review of Blood-Based Colorectal Cancer Screening: How Far Are Circulating Cell-Free DNA Methylation Markers From Clinical Implementation?. Clin Colorectal Cancer. 2018;17(2):e415-e433. doi:10.1016/j.clcc.2018.02.012 DOI
  8. Nassar FJ, Msheik ZS, Nasr RR, Temraz SN. Methylated circulating tumor DNA as a biomarker for colorectal cancer diagnosis, prognosis, and prediction. Clin Epigenetics. 2021;13(1):111. Published 2021 May 17. doi:10.1186/s13148-021-01095-5 DOI
  9. Barták BK, Kalmár A, Péterfia B, et al. Colorectal adenoma and cancer detection based on altered methylation pattern of SFRP1, SFRP2, SDC2, and PRIMA1 in plasma samples. Epigenetics. 2017;12(9):751-763. doi:10.1080/15592294.2017.1356957 DOI