Nyhetsartikkel

En blodprøve til påvisning av autisme?

Autisme er en diagnose det er vanskelig å stille tidlig i sykdomsforløpet. Det forskes på å finne biomarkører som mer presist og tidligere kan stille diagnosen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Metabolske signaturer i blodet til noen barn med autisme spekter forstyrrelse (ASD) kan føre til tidligere diagnose og kanskje mer målrettet kostbehandling, antyder ny forskning.

For nåværende er det ingen pålitelige diagnostiske biomarkører for ASD. I jakten på slike markører har forskerne nå funnet at en dysregulering av aminosyre metabolismen kan brukes til å oppdage 17 prosent av barna med ASD, i følge en studie1. I denne gruppen var spesifisiteten 96 prosent og den positive prediktive verdien 94 prosent.

Gruppen bak denne testen håper å kunne lansere testen før dette året er omme.

Forskerne regner det som usannsynlig å finne én enkelt biomarkør som oppdager alle tilfeller av autisme. Derimot tror forskerne at det kan utvikles et panel av biomarkører som kan identifisere undergrupper av barn med økt risiko for autisme. Kanskje kan dette i fremtiden gjøre det mulig å skreddersy kostopplegg for de ulike gruppene.

En ekspertkommentar påpeker at siden bare 17 prosent fanges opp med denne testen, kan ikke slike tester foreløpig erstatte screening undersøkelser av barn med mistenkt ASD2. I slike screening undersøkelser identifiseres 70 til 80 prosent av barna med ASD.

Kilder

Referanser

  1. Smith AM, King JJ, West PR, et al. Amino acid dysregulation metabotypes: potential biomarkers for diagnosis and individualized treatment for subtypes of autism spectrum disorder. Biological Psychiatry, 6 September 2018 . doi:10.1016/j.biopsych.2018.08.016 DOI
  2. Autism Blood Test on the Horizon - Medscape - Sep 06, 2018. www.medscape.com