Informasjon

En universell vaksine mot myggbårne infeksjoner?

Myggstikk kan smitte mennesker med alvorlige virusinfeksjoner. Kanskje kan en vaksine mot myggens spytt, saliva, gjøre det mulig å utvikle en vaksine som beskytter mot mange av disse infeksjonene.

Temaside om Korona

Insektsbårne virus, arboviruser, er årsak til ulike alvorlige og i noen tilfeller dødelige infeksjoner. I de senere tiårene har vi vært vitne til økende utbredelse av virusinfeksjoner overført av mygg som Vest-Nil feber, chikungunyavirus sykdom, denguefeber og Zikafeber. Sykdommer som forårsaker betydelige helseproblemer.

Det finnes ingen vaksiner mot de fleste av disse virusene, og utviklingen av vaksiner og bruken av dem kompliseres av det høye antallet ulike virus og undertyper av virus som en skal beskytte mot, og manglende mulighet til å forutsi når og hvor utbrudd av disse infeksjonene vil opptre1.

De senere årene har forskerne begynt å tenke nytt rundt hvordan vi kan forebygge arbovirale sykdommer. Man har observert at saliva fra disse insektene bidrar til å lette overføringen av sykdomsfremkallende patogener som leishmania parasitter, Borrelia burgdorferi og noen arboviruser. Virus som overføres med myggens saliva, vil lettere utløse en infeksjon hos den som blir stukket (verten), ved å nyttiggjøre seg vertens medfødte og tilpassete immunrespons på myggens saliva. Dette åpner for en mulighet til å skape vaksiner mot proteiner i myggens saliva.

I stedet for å utvikle vaksiner kun mot virusproteiner i myggens saliva, kan løsningen være å lage vaksiner mot antigener fra saliva. Dette har man testet ut i dyremodeller hvor man har vaksinert mot salivaproteiner hos sandmygg og observert at det bidrar til å forebygge leishmania infeksjon (som skyldes stikk fra sandmygg). En tilsvarende fremgangsmåte mot salivaproteiner fra viktige vektormygg, som Aedes aegypti (overfører blant annet denguevirus), kan i fremtiden føre til utvikling av en universell arbovirus vaksine som beskytter mot mange ulike myggbårne virusinfeksjoner.

Kilder

Referanser

  1. Manning JE, Morens DM, Kamhawi S, Valenzuela JG, Memoli M. Mosquito Saliva: The Hope for a Universal Arbovirus Vaccine? J Infect Dis. 2018;218(1):7-15. PubMed