Nyhetsartikkel

En prognostisk biomarkør for inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

Prognosen til pasienter med IBD varierer, og det er et behov for tidlig i forløpet å identifisere pasienter med aggressiv sykdom.

Temaside om Korona

En forskergruppe har tidligere beskrevet en type CD8 T-celler som skiller pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i to fenotypisk forskjellige prognostiske subgrupper, benevnt IBD1 og IBD21. Denne forskergruppen har nå arbeidet med å utvikle en blodbasert prøve som kan bidra til å indentifisere disse subgruppene, noe som vil være til klinisk nytte ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt2.

Pasienter med aktiv IBD ble rekruttert før behandling. IBD1 og IBD2 subgrupper ble identifisert ved konsensus clustering av CD8 T-celler. Forskerne identifiserte en gruppe gener ("classifiers") som bidro til å skille de to gruppene og bearbeidet disse classifiers videre til de fant den ideelle kvantitative PCR-testen. Testen ble uavhengig validert for Crohns sykdom (n=66) og ulcerøs kolitt (n=57).

I begge valideringskohortene medførte bruken av PCR-classifier at en kunne skille pasientene i to distinkte subgrupper. Uavhengig av den underliggende diagnosen fant forskerne at IBD1-subgruppen hadde en signifikant mer aggressiv sykdom enn IBD2-gruppen. Pasienter med IBD1 hadde behov for mer omfattende behandling tidligere i forløpet.

Den blodbaserte prognostiske biomarkøren hadde høy spesifisitet og sensitivitet til å identifisere pasienter med IBD som hadde en mer aggressiv sykdom og som behøvde en mer potent behandling.

Forskerne konkluderer at dette er den første validerte prognostiske biomarkøren som kan predikere prognosen til pasienter med nyoppdaget IBD, og at funnet representerer et steg i retning av en mer personalisert behandling.

Kilder

Referanser

  1. Lee JC , Lyons PA , McKinney EF , et al . Gene expression profiling of CD8+ T cells predicts prognosis in patients with Crohn disease and ulcerative colitis. J Clin Invest 2011;121:4170–9.
  2. Biasci D, Lee JC, Noor NM, et al A blood-based prognostic biomarker in IBD Gut Published Online First: 27 April 2019.