Nyhetsartikkel

En sammenligning av effekt og sikkerhet av ulike antihypertensiva

I denne store, multinasjonale studien er fortsatt tiazider det beste førstevalget ved monoterapi av hypertensjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hva er optimal monoterapi for hypertensjon? Klinikeren kan velge mellom flere farmakologiske grupper: tiazider, tiazid-liknende diuretika, ACE-hemmere, angiotensinreseptorblokkere (ARB), dihydropyridin kalsiumblokkere og ikke-dihydropyridin kalsiumblokkere.

Den multinasjonale LEGEND-HTN-studien er en analyse av databaseinformasjon fra 4.893.591 pasienter1. Studien benyttet seg av flere nye metoder til å kontrollere for konfunderende variabler, publikasjons bias og p-hacking (en manipulasjon av data for å få frem gode p-verdier). Totalt genererte forskerne 22.000 beregninger av hazard ratioer (HRs) vedrørende sammenligninger av de ulike medikamentklassene og kardiovaskulære utfall (akutt hjerteinfarkt, hospitalisering for hjertesvikt og hjerneslag).

Overordnet viste studien at det var ingen forskjeller i effekt mellom de ulike medikamentklassene, med unntak av at tiazider/tiazid-liknende diuretika var bedre enn ACE-hemmere for:

  • Akutt hjerteinfarkt: HR 0.84 (95% KI 0.75-0.95)
  • Hospitalisering for hjertesvikt: HR 0.83 (95% KI 0.74-0.95)
  • Hjerneslag: HR 0.83 (95% KI, 0.74-0.95)

Tiazider var også bedre enn ACE-hemmere når det gjaldt sikkerhet, selv om de hadde økt risiko for hypokalemi og hyponatremi sammenlignet med de andre gruppene. Ikke-dihydropyridin kalsium-blokkere kom dårligst ut av de fem gruppene som ble sammenlignet.

I denne sammenligningen av antihypertensiva konkluderer forskerne at tiazider er det beste valget ved samlet vurdering av sikkerhet og effekt sammenlignet med ACE-hemmere. I tillegg kommer at de også prismessig er gunstigst.

Addendum

Langtidsbehandling med store tiaziddoser øker risikoen for diabetes. Dagens doseanbefalinger (6,25- 12,5 mg hydroklortiazid eller tilsvarende) har derimot ikke en sikker diabetogen effekt.

En mulig risiko for hudkreft er oppdaget etter lang tids bruk. Det gjelder basalcellekreft og plateepitelkreft, ikke-melanom hudkreft - altså mindre farlige hudkrefttyper.

Legemiddelverket tilråder at pasienter som bruker tiazider, bør begrense soling og UV-stråler, samt bruke solkrem med tilstrekkelig høy faktor. Sjekk huden regelmessig.

Kilder

Referanser

  1. Suchard MA, Schuemie MJ, Krumholz HM, et al. Comprehensive comparative effectiveness and safety of first-line antihypertensive drug classes: a systematic, multinational, large-scale analysis. Lancet. Published:October 24, 2019. www.thelancet.com