Nyhetsartikkel

En singel vaksinedose er effektiv også blant de eldste

Data fra det britiske folkehelseinstituttet viser god effekt av én dose med Pfizer BioNTech og Oxford AstraZeneca vaksinene.

Foreløpige data presentert i British Medical Journal1-2 viser at både Pfizer BioNTech og Oxford AstraZeneca vaksinene er svært effektive i å redusere covid-19 infeksjoner og beskytter mot alvorlig sykdom blant eldre.

Analyser utført av Public Health England (PHE, det britiske folkehelseinstituttet) viser at en singel dose av disse vaksinene er omtrent 80 prosent effektive i å forhindre sykehusinnleggelser blant eldre over 80 år 3-4 uker etter at den første dosen er satt. En singel dose av Pfizer vaksinene førte også til en 85 prosent reduksjon i død fra covid-19 blant mennesker over 70 år. Tilsvarende data for død er foreløpig ikke tilgjengelige for Oxford AstraZeneca vaksinen fordi den ble tatt i bruk senere.

Alle voksne 70 år eller eldre i England, mer enn 7.5 millioner mennesker, var inkluderbare i studien. I denne gruppen var beskyttelsen mot symptomatisk covid-19 etter én dose med Pfizer vaksinen 61 prosent (95% KI 51-69%) 28 til 34 dager etter vaksineringen - etter det flatet nivået for beskyttelse ut. Beskyttelsen etter én dose med Oxford AstraZeneca vaksinen nådde 60 prosent (95% KI 41-73%) etter 28 til 34 dager og økte til 73 prosent (95% KI 27-90%) etter dag 34.

Beskyttelsen etter to doser med Pfizer vaksinen økte til 85-90 prosent, mens det foreløpig ikke foreligger data for Oxford AstraZeneca vaksinen.

Blant de som var 80 år eller eldre, og som tross vaksinasjon ble infiserte og utviklet symptomer etter én dose med Pfizer vaksinen, var risikoen 43 prosent lavere for sykehusinnleggelse og 51 prosent lavere for død. Tilsvarende tall for Oxford AstraZeneca vaksinen var 37 prosent, men det var for få data til å beregne effekten på død.

Forskerne konkluderer at vaksinasjon med en singel dose av enten Pfizer BioNTech eller Oxford AstraZeneca vaksinen førte til en signifikant reduksjon i antall symptomatiske SARS-CoV-2 positive tilfeller blant eldre mennesker. Beskyttelsen var enda sterkere mot å utvikle alvorlig sykdom. Begge vaksinene viser de samme effektene. Beskyttelsen ble opprettholdt gjennom oppfølgingsperioden på mer enn 6 uker. Forskerne legger til at det var en klar effekt av vaksinene mot den britiske varianten av viruset. En andre dose av Pfizer vaksinen gir ytterliger beskyttelse mot symptomatisk sykdom, mens tilsvarende tall for Oxford AstraZeneca vaksinen enda ikke foreligger.

Kilder

Referanser

  1. Iacobucci G. Covid-19: Single dose of Pfizer and Oxford vaccines cuts risk of hospital admission by 80% in over 80s, data suggest. BMJ 2021;372:n612, published 02 March, 2021. www.bmj.com
  2. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England. medRxiv preprint, March 02, 2021. khub.net